VALET 2018. Vellinges starka kvinna Carina Wutzler kan stoltsera med Moderaternas överlägset bästa siffror i landet. Nu kräver man att Ulf Kristersson samarbetar med Sverigedemokraterna. – Jimmie tar bladet från munnen, säger Carina Wutzler (M).

– Det har varit för otydligt i asyl- och integrationspolitiken som vi förde på fel sätt under vår regeringstid. Många har valt Jimmie för att han pratar klartext så att folk förstår och tar bladet från munnen om det alla borde prata om, säger kommunalrådet Carina Wutzler till Kvällsposten.

Samtidigt som Moderaterna gjorde ett dåligt val på riksnivå och tappade mycket väljarstöd, var stödet överväldigande i de tre skånekommunerna Vellinge, Staffanstorp och Östra Göinge. De blev tre av Moderaternas fyra starkaste fästen med 50,6 procent, 42,5 procent och 42,7 procent. Kommunerna har gjort sig kända för att driva politik i linje med Sverigedemokraternas.

de två senaste valen har Moderaterna tappat över 20 procent av rösterna. Moderaterna är beroende av SD:s stöd för att kunna fälla Löfven och bilda en majoritetsregering.

– Nu måste vi på riksplanet visa att vi vill ta makten. Vi måste göra det. Och då måste vi diskutera med SD, säger Carina Wutzler till Kvällsposten.

Ministerposter
Under måndagen nobbade Ulf Kristersson Jimmie Åkessons utsträckta hand. Det gör Carina Wutzler, kommunalråd i Vellinge besviken. Hon kräver att M-ledningen samarbetar med SD och att ledningen bör erbjuda SD ordförandeposter i utskotten. Hittills har SD haft representanter i utskotten men ingen ordförande- eller vice ordförandepost.

– Vi behöver inte erbjuda SD ministerposter och vi ska inte styra med dem. Men vi måste söka stöd från SD i en rad frågor. Annars kommer man att få problem, säger Carina Wutzler.

Ministerposter
Kommunalrådet är inte främmande för att SD även kan erbjudas ministerposter –  om det krävs för ett maktskifte.

– Man ska aldrig säga aldrig. Det beror också på vad det skulle vara för ministerpost.

Driver SD:ds kärnfrågor
Moderaterna i både Vellinge och Staffanstorp har redan tagit SD:s stora kärnfrågor. Staffanstorp har uppmärksammats för att erbjuda nyanlända plats i husvagnar när man inte har andra bostäder.

I Vellinge har M det senaste året: Försökt införa tiggeriförbud. Samt infört ”integrationsplikt” som trädde i kraft i januari 2018. Det innebär att alla vuxna nyanlända ska gå en obligatorisk särskild samhällsorienteringskurs som examineras genom ett prov. Detta för att poängtera att det även finns skyldigheter, enligt Wutzler.

– Lär man sig inte språket och normerna ska man inte få ekonomiskt stöd, hjälp med bostad eller annat stöd i samhället, tandvård exempelvis.

Hon tror att M-ledningen måste vara beredda att göra vad Vellingemoderaterna kräver.

– Det måste man vara. Vi har redan tappat så många väljare.