Man kan tro att Valmyndighetens statistik skulle vara långtråkiga siffror, men icke. Det skriver Peter Santesson vid Demoskop i Dagens Samhälle. Här kan man fånga in var otryggheten grasserar.

Händer det något speciellt med en stadsdel om andelen som inte är svenska medborgare är mycket hög? Det kan utläsas av valstatistiken där de som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösträtt i kommunalval, medan endast svenska medborgare kan rösta i riksdagsval.

Santesson har plockat fram de valdistrikt med högst skillnad mellan rösträttsinnehavare i riksdagsval och kommunalval.

”Av de 22 kvarvarande distrikten med högst andel utan medborgarskap ligger 20 i områden som tas upp i Polisens rapport om särskilt utsatta områden med grasserande kriminalitet. Överlappningen är helt remarkabel. Vänta, 20 av 22? Två undantag som kan skänka hopp? Båda distrikten visar sig ligga i en del av Sigtuna som heter Valsta.”

Och i medierna finner Santesson rubriker som ”Är Valsta en no-go-zon?” i UNT från februari.

Nej då, svarar kommunpolisen. ”Valsta är ett godkänt ordningsvaktsområde för en tryggare miljö”. Valstaborna som intervjuas i artikeln svarar annorlunda.

Risk verkar finnas att Valsta blir de sista 2 22 på listan när nästa analysrapport kommer från polisen, summerar Santesson.

Detta alltså utläst av valmyndighetens uppgifter om röstberättigade.

Kan problemen bli tydligare om vad som utgör en grundkomponent till växande otrygghet i samhället?