INGEN UTVISNING. De två palestinier som kastade brandbomber mot den judiska synagogan i Göteborg i december 2017 slipper att bli utvisade, beslutade Hovrätten förra veckan. En av nämndemännen i beslutet är en vänsterpartist med ett politiskt engagemang i en starkt Israelkritisk rörelse.

De dömda palestinierna som fick stanna i Sverige trots brandattentat riktat mot judar, har även väckt internationell uppmärksamhet. Enligt nyhetssajten Inblick finns det anmärkningsvärda fakta bakom personerna bakom domen. En vänsterpartist med ett politiskt engagemang i starkt Israel-kritiska rörelser på de palestinska områdena, som dömts till villkorligt fängelsestraff på 1980-talet, deltog i beslutet, skriver sajten.

Det var i förra veckan som det stod klart att två palestinier slipper utvisning för brandbombsattacken mot synagogan i Göteborg, 2017.  Hovrätten hävde utvisningen ”med hänsyn till Israels eventuella intresse i saken” och menade att den osäkra situation som råder både vid gränsövergångarna till Gaza och Västbanken och i själva områdena gör att det finns ”skälig anledning att befara att XX grundläggande mänskliga rättigheter inte skulle vara tryggade om han utvisas till Palestina”.

Vänsterpartist
Den 22-årige palestinier som fick fängelse i två år men slapp utvisning är även inneboende hos en 59-årig palestinsk kvinna som stod på Vänsterpartiets valsedel åren 2010 och 2014. Den kvinnliga hyresvärden är även aktiv i den den palestinska föreningen Al Salam i Göteborg, uppger tidningen.

En av nämndemännen som deltog i beslutet, Gert Raiml, har en lång karriär i just Vänsterpartiet och har suttit med i styrelsen för Vänsterns internationella forum, som stöder ett antal marxistiska, starkt israelkritiska, organisationer (PPP, DFLP och FIDA) på de palestinska områdena.

Hotat förgifta
En nyhetsnotis från Reuters som publicerades den 17 maj 1985 i den singaporianska tidningen Straits Times beskriver hur Gert Raiml hotat att förgifta Nestles produkter om han inte fick 700.000 schweiziska francs, uppger sajten.

Gert Raiml fick enligt Reuters 18 månader villkorligt fängelsestraff för sina hot. Gert Raiml förnekar dock att han fick villkorligt fängelsestraff och att han skulle ha krävt pengar.

– Jag gjorde upp med Nestle, de slutade tillverka modersmjölksersättning och jag slutade hota dem, säger han som förklaring till nyhetsnotisen, uppger Inblick.

Socialdemokrat
Den andra nämndemannen, Yvonne Persson, representerar Socialdemokraterna. Utöver det deltog tre jurister i beslutet.

Den man från Syrien som fick fängelse i ett år och tre månader bor i samma lägenhet som en ung man som dömts för grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak, uppger sajten vidare.

Politiskt brott
Hovrätten skriver i domen att brottsligheten är så allvarlig att gärningsmännen ”som utgångspunkt inte bör få vara kvar i Sverige”, samt att de gjort sig skyldiga till grovt olaga hot med motiv att kränka medlemmarna i judiska församlingen, men att gärningen även kan uppfattas som ”ett allvarligt politiskt brott riktat mot andra judar”.

Angreppet skedde bara några dagar efter att USA meddelat att man flyttar sin ambassad till Jerusalem och rätten såg därför ingen annan rimlig förklaring till brandattentatet än att den var en hämndaktion mot Israel.