VALET 2018. Ytterligare fall av valpåverkan uppdagas. Nu kommer rapporter från ambassaderna i London, Madrid och Berlin att Sverigedemokraternas valsedlar stals medan förtidsröstningen pågick.

Ambassader i tre länder har rapporterat att Sverigedemokraternas valsedlar stulits. Händelserna har anmälts till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som uppger att man inte tänker gå vidare med saken.

Valsedlarna stals från de svenska ambassaderna i Madrid och London samma eftermiddag, fredagen den 24 augusti.  Personalen upptäckte att Sverigedemokraternas alla valsedlar (till riksdag, landsting och kommun) plötsligt hade försvunnit från bordet, där de övriga partiernas valsedlar låg.

Personalen i Madrid intygar att valsedlar till samtliga partier funnits på bordet efter föregående dags slut. Efter att det upptäckts uppger personalen att man informerade alla väljare som besökte konsulatet hur man ändå kan rösta på Sverigedemokraterna genom att skriva partiets namn på en blank valsedel, och att det gäller i alla tre valen.

I London upptäcktes det att valsedlarna var borta i samband med att en grupp personer lämnade lokalen. Ambassaden kunde dock fylla på med nya röstsedlar för partiet efter att de upptäckt stölden.

Berlin
Den tredje stölden av valsedlar inträffade en vecka senare, då någon ska ha tagit med sig SD:s valsedlar från ambassaden i Berlin. Ambassaden skriver att ”någon hade tagit med sig alla tre buntar för riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige”.

Även denna gång var det bara Sverigedemokraternas valsedlar som berördes. Liksom i London kunde ambassaden fylla på med nya valsedlar när stölderna upptäcktes.

Anmält till MSB
Ambassaderna har anmält händelserna till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB:s chef på enheten för omvärld och beredskap, Mikael Tofvesson, säger till Metro att man har uppmanat myndigheter att rapportera avvikelser i samband med valet.

Går inte vidare
Syftet är få en sammanhållen bild om Sverige blivit utsatt för en synkroniserad sammanhållen attack när det gäller informationspåverkan inför valet.

– Det var en förberedelseåtgärd. Men det har inte varit någon inrapportering i den omfattningen, och vi går inte vidare med frågor om vi inte misstänker att det skulle kunna vara främmande makt i bakgrunden, säger han till Metro.

Mikael Tofvesson kan inte svara på om det som skett är olagligt.