Riksdagen bryter nu mot portalparagrafen i grundlagen. Små partier får ordförandeposter i utskotten men inte landets tredje största. Det är ett klart avsteg från demokrati och proportionalitet i riksdagens arbete.

Normal parlamentarism existerar inte längre i Sverige. Sju partier har blockerat det åttonde, och tredje största, från att agera i riksdagen på lika villkor. Sverigedemokraterna finns inte. Det har makthavarna i sju av riksdagens partier bestämt.

”All offentlig makt utgår från folket” har blivit ”All offentlig makt utgår från delar av folket”. De sju gamla partierna bryter nu mot Regeringsformen §1 vid fördelningen av ordförandeposter i riksdagens viktiga utskott.

Av 17 ordförandeposter har Sverigedemokraterna blockerats från att få en enda. Allt medan Vänsterpartiet fått en ordförande och en vice ordförande.

Och Miljöpartiet, som fick 4,4 procent av rösterna, får en ordförande och en vice ordförande, medan det parti som fick 17,5 procent – alltså fyra gånger så många röster – inte får någon.

Detta är inte demokrati. Diktaturfasoner styr numera riksdagen.

Hur kan Sverige klaga på Polen och Ungern när de ändrar administrativa regler som pensionsålder för domare, medan man samtidigt blockerar 1,1 miljoner medborgare från att företrädas i parlamentets interna arbete på lika villkor?

Sverige borde anmälas till Europadomstolen och Europarådet för att undergräva demokratin och att inte behandla alla medborgares avgivna röster lika.