Högkonjunkturen har varit svagare än vad man trott, visar färska siffror från SCB. Tillväxten skrivs ner kraftigt. Ekonomin i Sverige går sämre än regeringen sagt.

Statistiska centralbyråns tidigare preliminära beräkningar håller inte. Svensk ekonomi går mycket sämre än vad som sagts i valrörelsen. Nu säger man att BNP ökade med 0,8 procent under det andra kvartalet 2018 jämfört med kvartalet före. På årsbasis steg tillväxten i Sverige med 2,5 procent.

– Dagens nedrevideringar var större än vad de flesta hade räknat med”, säger Nordeas chefsekonom Andreas Wallström till Affärsvärlden/TT.

– Såväl 2016 som 2017 års BNP-siffror skrevs ned. Generellt sett har de senaste årens högkonjunktur varit svagare än vad som först beräknats, säger Andreas Wallström.

Orsakerna till nedskrivningen av BNP är flera, men sämre handel än beräknat är en.

– Exportökningen om 0,4 procent var förhållandevis svag jämfört med utvecklingen på importsidan. Sedan visar SCB:s siffror på att investeringarna har planat ut, säger Wallström.

Däremot var utvecklingen i hushållens konsumtion fortsatt god under det andra kvartalet, enligt Wallström. Men detaljhandelns djupdyk i sommar kommer troligtvis att slå igenom framöver.

– Hushållskonsumtionen visade på ganska hög tillväxt i det andra kvartalet. Men månadsstatistiken har pekat på en väldigt svag detaljhandel i juli, vilket kommer synas i det tredje kvartalet.

Krisen står för dörren
Nationalekonomen Tino Sanandaji påpekar att vissa förutsett detta, som Konjunkturinstitutet, men att regeringen hållit tyst om det under valrörelsen.

– Vad betyder det i klartext? Om BNP per invånare växer med en procent närmaste fyra år istället för normala två, kommer välfärden under en mandatperiod tappa cirka 250 miljarder kr, pensioner bli lägre och kommuner tvingas skära.

– Jag önskar att allmänheten la en bråkdel så mycket uppmärksamhet på den analkande nedgången än på det politiska spelet. Det drar sig mot oväder, utan krismedvetenhet bland allmänheten som presenterats med en förskönande fasad. Tro mig, detta kommer påverka er mycket mer än om Annie och Ebba sms:ar Stefan eller Ulf först. Om ni inte fattar nu kommer ni fatta snart, skriver Tino Sanandaji.