POLITIK. Sverigedemokraterna fick varken någon talman eller några ledande positioner i riksdagsutskotten. – Det blir för väljarna ett tecken på att de inte behandlas på ett schyst sätt. Att de blir mobbade. Det väcker sympati även om man själv inte röstat på SD, säger statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.

De andra partierna beskyller ofta Sverigedemokraterna för ”odemokratiska metoder” och för att inte ha ”rätt värderingar”. Men det är de andra partierna som har uteslutit SD, som är tredje största parti med 1,2 miljoner väljare bakom sig, från alla ordförandeposter i alla riksdagens utskott.

I en spektakulär gest singlade Tobias Billström (M) och Anders Ygeman (S) slant om vem som skulle välja först, då det ojämna antalet utskott (15) gjorde att det kunde öppnas för att SD skulle kunna komma ifråga för något av utskotten. Genom slantsingling undanröjdes risken för SD-inblandning. Alliansen fick 8 av 15 poster.

– Det var det lättaste sättet, säger Ygeman.

Istället gavs några poster bort till Vänsterpartiet och Miljöpartiet som blev ordförande för trafikutskottet respektive civilutskottet.

Talmansposten till V
Att Vänsterpartiet dessutom fick andre vice talmansposten före Björn Söder (SD), som inte ens fick tredje vice talmansposten, har också varit svårsmält för särskilt Moderaterna. Enligt Expressen har det varit intern upprorsstämning angående det.

Nu menar alltså de S-märkte statsvetaren Stig-Björn Ljunggren att detta kommer slå tillbaka på partierna som mobbar SD.

– För väljarna är detta ett tecken på att de inte behandlas på ett schyst sätt. Att de blir mobbade. Det väcker sympati även om man själv inte röstat på SD,  säger han i en intervju med Expressen.

Han menar att detta kan komma att spela SD rakt i händerna, istället för det rakt motsatta, som de andra riksdagspartierna sannolikt önskar.

Självskadebeteende
Även journalisten Jörgen Huitfeldt på tidsskriften Kvartal är av samma åsikt. I ett inlägg på Twitter,  tillsammans med en bild på fördelningen av ordförande- och vice ordförandeposter i utskotten, skriver han:

Finns någon annan förklaring bakom detta än rent självskadebeteende från Alliansen och de Rödgröna? Att de innerst inne ändå vill tappa väljare som ogillar SD men som har ännu svårare för mobbningstendenser och orent spel?

Inlägget fick snabbt stor positiv uppmärksamhet.

Opolitiska tjänstemän
Dessutom har tjänstemän, som ska vara opolitiska, skickat ut brev till regeringskansliets högsta chef för att varna för Sverigedemokraterna. Detta har bland annat fått den tidigare M-ledaren Carl Bildt att reagera starkt:

Ingen torde uppfatta detta som annat än S-märkt kampanjande mot en alliansregering. Mycket anmärkningsvärt”, skrev han på Twitter.