POLISEN. I samband med att Sveriges bristande gränsskydd uppmärksammades tidigare i september valde polisen Ulf Rydström att träda fram. Han har varit huvudskyddsombud i tre år och slog larm om de dåliga arbetsförhållanden som gränspoliser upplever. Dagen efter avsattes han från sin plats av facket som får kritik för att anpassa sig efter arbetsgivaren.

Det var tidigare i september som rapporten om Sveriges bristande gränsskydd läckte. Rapporten är framtagen av Schengen inspektörer som förra året intervjuade svenska gränspoliser. Man kom fram till att de svenska kontrollerna var underbemannade, att personalen saknade rätt utbildning samt att arbetsmetoderna underkändes. Gränskontrollerna på Arlanda pekades ut som särskilt dåliga. Samtiden har tidigare rapporterat om uppgifterna.

”Det handlar om rikets säkerhet”
Det var i samband med rapporten som den erfarne polisen och huvudskyddsombudet Ulf Rydström valde att träda fram. Han har varit polis i 40 år och huvudskyddsombud i 3 år. Efter att under lång tid har försökt förbättra arbetssituationen internt valde han nu att gå ut med informationen i media. Han beskriver det som att han under lång tid har motarbetats och att hans varningar har ignorerats.

– Jag och andra med mig har försökt få till förbättringar internt. Men nu har jag känt mig nödgad att gå ut i media och signalera att detta är en situation, främst på Arlanda, som jag är orolig över. Det handlar om rikets säkerhet, säger Ulf Rydström.

Avsattes dagen efter
Dagen efter hans medverkan i media avsattes Ulf från sin roll som huvudskyddsombud på gränspolisen. Nästa vecka ska styrelsen för polisförbundsområde ”Kamraterna” ta ett definitivt beslut i frågan. Källor inne i styrelsen beskriver anledningen bakom avsättandet som ett resultat av samarbetssvårigheter med gränspolischefen Lisa Ström. Ordförande i styrelsen Peter Grannars slår dock ifrån sig påståendet om att polischefen skulle ha något med saken att göra. Istället menar han på att det rör sig om en konflikt mellan styrelsen och Ulf Rydström.

– Det är klart att artikeln spelat en roll i det här. Den visar att han inte bryr sig om styrelsen, om sin roll som huvudskyddsombud, att han bara kör sitt eget race, säger Peter Grannars, ordförande i polisförbundsområde ”Kamraterna”.

Kollegor stödjer Rydström
Flera kollegor väljer dock att stödja Rydström. Bland annat kritiseras facket för att göra eftergifter till arbetsgivaren. Sasa Ristic, nationell utbildare inom gränspolisen gick ut i media samtidigt som Rydström. Han är väldigt kritisk till fackets agerande. Han ser avsättandet som ett hot mot meddelarfriheten och att facket går alldeles för långt i sin strävan att ha goda relationer med arbetsgivaren.

– Det är självklart att facket ska sträva efter att ha ömsesidig respekt och god relation med arbetsgivaren. Problemet är att för många fackligt förtroendevalda är detta en självuppfyllande profetia, vilket medför att det fackliga uppdraget kommer i andra hand säger Sasa Ristic, nationell utbildare inom gränspolisen.

”Detta att säga och inte göra, det funkar inte”
Både Ulf Rydström och Sasa Ristic är överens om missförhållanden inom gränspolisen. Både arbetsgivaren och facket gör alldeles för lite för att bistå poliserna ute i fält. Ristic poängterar att polisen inte kan agera rättsäkert och effektivt om ingen vågar träda fram och prata om problemen.

– Det fokuset jag har är att de som drabbas av urusel arbetsmiljö, sjukskrivningar etc ska få möjlighet att jobba i bra arbetsmiljö. Detta att säga och inte göra, det funkar inte säger Rydström.