Landet är indelat i 29 riksdagsvalkretsar. Valresultatet skiftar stort i olika delar av landet. Här är listan över vilka som är de tre starkaste partierna per valkrets.

Den definitiva röstsammanräkningen är inte klar. Men här är det preliminära utfallet hos Valmyndigheten på valnatten. Valkretsarna är sorterade efter hur många röster Sverigedemokraterna fick, med störst först. Där framgår också vilka de tre största partierna är i varje valkrets.

Totalt fick Sverigedemokraterna 1.101.069 röster i valnattens sammanräkning.

SD blev största parti i Skåne norra och östra, det som förut var Kristianstads län. Partiet blev näst störst i 17 av de 29 valkretsarna och tredje störst i 7 valkretsar.

Första tabellen visar var partiet hade störst andel väljare i procent och i fallande skala.

Andra tabellen nedan visar var partiet har störst antal fysiska väljare, i fallande skala.