VALET 2018. Islamism men också antisemitism fortsätter ta sig in i partierna på vänsterkanten.  Tre av sex av de mest kryssade personerna från S i Malmö har varit med i olika antisemitism-skandaler: Jamal El-Haj, Hillevi Larsson och Adrian Kaba.

I helgen blev det känt att Miljöpartiet fått in en riksdagsledamot, Leila A Elmi, som lovat sina somaliska väljare att företräda deras intressen, vilket en del misstänker innebär att slippa bli integrerade i det svenska samhället och kunna leva enligt sharia. Eftersom Elmi inte har yttrat många budskap på svenska, varken på sociala medier eller under sin valrörelse, är det ännu inte klarlagt exakt vad hennes budskap på somaliska varit. Med detta upplägg har hon lyckats få så många personröster att hon kryssade sig till en förstaplats för Miljöpartiet i riksdagsvalkretsen Göteborg.

Sverige kan därmed ha fått en klan-inröstade personen i riksdagen, utan intresse att företräda det svenska folket eller Miljöpartiets väljare.

Men det framkommer även att kandidater som misstänks ha antisemitiska åsikter kryssat sig fram på Socialdemokraternas lista i Malmö.

Jamal El Haj blev den mest kryssade socialdemokraten i Malmö. Hanif Bali skriver på Twitter om El Haj.

”Socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El Haj (#3 på listan) utlovar fler och lättare moskébyggen och att försvara niqab på en shiamoské med starka kopplingar till den iranska regimen.” skriver Bali och hänvisar till en video där El Haj talar.

Det finns även bilder på Twitter med El Haj iförd Hamas-halsduk.

Adrian Kaba är den sjätte mest kryssade socialdemokraten i Malmö. Hans påstådda stöd till terrorstämplade Hamas och hans ovilja att ta avstånd från organisationens uttalade antisemitism, uppmärksammades redan 2012 av Expressens Anna Ekström. Kaba ska även ha skrivit i den socialdemokratiska tidningen Tro och Politik att Anders Behring Breivik ingick i ”en judisk-europeisk högerextrem sammansvärjning”, enligt tidningen Dagen.

”Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning, där judiska avdelningar av EDL skapats och där Counter-jihadrörelsen ihop med högerextrema israeliska parlamentariker och högerextrema tankesmedjor, nära kopplade till högerpartiet Likud, arrangerat konferenser i Jerusalem med temat ’Facing jihad'”, skrev Adrian Kaba.

Socialdemokraterna lanserade ändå Kaba som kandidat till både riksdag och kommunalfullmäktige 2014. Idag sitter Adrian Kaba som ledamot i Malmös kommunalfullmäktige samt har en rad andra poster. 

Hillevi Larsson uppmärksammades 2014 när hon poserade med en karta där Israel inte existerar, i form av ett pris som delades ut av Palestinska kulturföreningen i Malmö. Karta anses användas av terroristorganisationen Hamas. Hillevi Larsson tillbakavisar kritiken.

Frågan är vad svenska partier tänker göra åt att de i allt högre grad utnyttjas som plattform åt andra intressen.