Regeringskansliets anställda skall vara lojala statstjänstemän som utför arbete åt varje regering som riksdagen tillsätter. Men nu sprids ett upprop bland personalen om att de varje annan regering än en S-regering anses hota deras ”värdegrund”.

Det är Ledarsidorna som i artikeln UD personal uppmanar till olydnad rapporterar att man kommit över ett dokument som hittills undertecknats av 65 personer, däribland chef för FN-enheten inom Utrikesdepartementet och dennes sambo som är samordnare hos UD:s kabinettsekreterare.

I uppropet ställs bland annat frågan om statstjänstemän på regeringskansliet kan anse sig vara befriade från lojalitetsplikten mot en ny minister om de anser att en ny politisk ledning bryter mot den tidigares värdegrund.

Frågan är hur en ny regering ska se på en sådan illojalitetsförklaring mot svenska folket. Agerandet kan kanske också betraktas som en påbörjad statskupp mot riksdagen och den statsminister som riksdagen i demokratisk ordning har att utse.

*

Se mer om revolten: UD-listan och sossarna.