”Extratjänsterna äter pengar som jätten Gluff-Gluff”, säger en arbetsmarknadsexpert. Regeringens satsning på de helsubventionerade extratjänsterna floppar, visar en granskning av Arbetsmarknadsnytt.

Regeringen och Arbetsförmedlingen genomför just nu en gigantisk satsning på att få ut så många som möjligt i de så kallade extratjänsterna – en helsubventionerad statlig anställning inom framförallt den kommunala välfärdssektorn.

Men bara drygt två procent av de som lämnade extratjänster mellan januari 2017 och maj 2018 gick till icke-subventionerade arbeten. Det visar statistik från konsultbolaget Elmsquared som räknat på data från Arbetsförmedlingen.

Mattias Elm, tidigare chef för leverantörsstyrningen på Arbetsförmedlingen, är kritisk till hur extratjänsterna används.

– Det är uppseendeväckande att en insats som är så dyr och har så dåliga resultat tillåts tränga undan andra billigare insatser med bättre resultat, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Miljardrullning

Trots kritiken satsar regeringen för fullt. I takt med att platserna fylls blir Arbetsförmedlingens budget allt mer ansträngd. Myndighetens egna prognoser visar att kostnaderna för extratjänsterna ökar från 2017 års 1,2 miljarder kronor till drygt 8 miljarder 2021. En ökning med cirka 600 procent, samtidigt som kostnaderna för andra aktiva insatser förväntas minska med 39 procent, till 3,4 miljarder kronor.

– Det är glasklart att extratjänsterna är boven i dramat, åtgärden äter upp programinsatser som jätten Gluff-Gluff, säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Vad är extratjänster?
Extratjänster är av staten helsubventionerade jobb inom främst den kommunala välfärdssektorn. De infördes i november 2015 och satsningen inriktas framförallt mot nyanlända och långtidsarbetslösa.
Lönen kan ligga på mellan 16.500 och 20.000 kronor.

Extratjänsterna ingår i budgetposten ”Kostnaden för arbetsmarknadspolitiska program och insatser” där även den betydligt mindre satsningen på beredskapsjobb ligger. Arbetsförmedlingen räknar med följande kostnadsutveckling:
2018: 11,1 miljarder kr
2019: 13,6 miljarder kr
2020: 15,7 miljarder kr
2021: 16,1 miljarder kr