”Rena Kalle Anka-verksamheten”. Så beskrivs säkerhetsarbetet vid Arlanda flygplats efter att en rapport av Schengeninspektörer blottlägger brister vid gränspolisen i Sverige.

På Arlanda flygplats passerar 26 miljoner resenärer varje år. Enligt gränssamarbetet Schengen ska Europas yttre gränser upprätthållas. Men i Sverige sker det inte.

Schengenrapporten, som Kvällsposten har tagit del av, visar att Arlanda är sämst i Sverige på att upptäcka jihadister.

Enligt rapporten har gränspolisen i Stockholm svårt att upptäcka återvändande jihadister. Orsaken är att riskindikatorerna för att upptäcka jihadister som återvänder till Sverige inte utnyttjas vid gränskontrollen.

De internationella inspektörerna för Schengen menar att personalen saknar kunskap om förfalskade dokument, ändringar i lagstiftningen och hot- och riskindikatorer. Verksamheten är amatörmässig.

– Rapporten visar det vi redan visste, att vi har rena Kalle Anka-verksamheten, säger en källa som jobbat inom gränspolisen i Stockholm i flera år till Kvällsposten.