MALMÖ. Malmö Stads kostnader för socialbidrag passerar en miljard kronor i år. Anhöriginvandringen har ökat med nästan 40 procent sedan förra året och kommunen varnar för högre belastning på ekonomin, samt förvärrad bostadsbrist.

Malmö stad fortsätter ha stora utgifter när det gäller socialtjänstens verksamheten, enligt en delårsrapport från Arbetsmarknads- och socialnämnden, skriver Situation Malmö. Den stora EBO-inflyttningen är en faktor som gör att ekonomiskt bistånd – socialbidragen  – skjuter i höjden. Malmö har en stor inflyttning av personer från andra länder, som varken är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden. Många bosätter sig genom eget boende (EBO) eller kommer som anhöriginvandrare.  Ofta ordnar hushållen först boende på egen hand men hamnar sedan i hemlöshet och söker akut bistånd hos socialtjänsten, skriver nämnden.

Nämnden prognostiserar att underskottet i slutet av året kommer ligga på 160 miljoner kronor.

Det är omvärldsfaktorer som hög arbetslöshet, bostadsbrist och många människor på flykt som under de senaste åren har lett till belastningar för nämndens verksamheter och kostnadsökningar inom till exempel hemlöshet och ekonomiskt bistånd.

Fler anhöriginvandrare
Delårsrapporten varnar för fler kostnadsökningar i framtiden då personer som anlänt till Malmö som anhöriga har ökat med nästan 40 procent jämfört med föregående år. Det leder till att fler familjer behöver hjälp att hitta ett boende.

I delårsrapporten konstateras att ökad anhöriginvandring ökar behovet av större lägenheter, något det råder stor brist på.

Tre procent
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat med tre procent jämfört med samma period föregående år, konstaterar man i delårsrapporten, och  prognostiserar att den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd för 2018 kommer landa på 1,05 miljarder kr.

Den totala kostnaden för hemlösheten beräknas bli 605 miljoner kr.