EUROPA. Förra veckan aktiverade EU den så kallade  ”atombomben” mot Ungern, för första gången någonsin mot ett land. – Ungern straffas av en enda anledning – landet tar sin suveränitet på allvar. Det skriver ungersk-brittiske professorn Frank Furedi.

Ungersk-brittiske professorn och sociologen Frank Furedi menar att Ungern har varit måltavla för en längre tids häxjakt, ledd av en allians av Euro-federalister och globalist-politiker.

– Deras syfte med propagandakampanjen är att delegitimisera den ungerska regeringen genom att beskriva den som främlingsfientlig och halvfascistisk, och som undergräver demokratin på den europeiska kontinenten, skriver Frank Furedi på Spiker-online.

Och kampanjen mot Ungern har på sätt och vis varit framgångsrik, då en betydande del av EU-parlamentet röstade för att straffa Ungern. För första gången någonsin har disciplinåtgärden Artikel 7, även kallad ”atombomben”, aktiverats mot en medlemsstat.

Europarådet ska nu avgöra om EU:s värderingar hotas av Ungern. Det är första gången EU-parlamentet rekommenderar medlemsstaternas regeringar att agera mot ett EU-land.

Inte efterlever
Det är den nederländska miljöpartisten Judith Sargentini som under en längre tid hävdat att Viktor Orbans regering inte efterlever europeiska värderingar, och som nu har lyckats få saker i rullning.

När frågan debatterades i parlamentet i Strasbourg gick Judith Sargentini till hårt angrepp mot Viktor Orban.

– Vi har alla rätt till pluralism, icke-diskriminering och jämlikhet. Det är därför i dag vår skyldighet att agera, sa hon under debatten, enligt Dagens Industri.

Absurd debatt
Viktor Orban svarade att Ungern inte kan tvingas till något av unionen.

– Debatten var absurd. Vi har haft fria val. Nu försöker EU tvinga oss till saker vi inte vill, sa han efteråt.

Men även om Orban försvarade sig, godkändes parlamentets begäran med 448 ja-röster, 197 nej-röster och 48 nedlagda röster, vilket var vad som krävdes för att starta granskningen.

Om frågan även går igenom hos medlemsländernas regeringar kan Ungern förlora vissa rättigheter, som rösträtten i rådet.

Stämmer inte
Men verkligheten inte alls ser ut som i Sargentinis rapport, menar Frank Furedi. Ungern är varken mindre demokratisk eller mindre fritt än andra europeiska länder.

– Alla som läser rapporter utan att vara medveten om den verkliga situationen i Ungern skulle verkligen bli förskräckt över bilden som målas upp, skriver Furedi.

Minoritetsgrupper
Enligt Sargentini skulle frihet och demokrati vara hotade i Ungern och landet anklagas för att inte respektera sina judiska och romska minoritetsgrupper. 

– Detta är falska anklagelser. Romer har stora socioekonomiska problem i Ungern, men deras ställning är mycket bättre än under den förra socialistregeringen. Den nuvarande regeringen är den första som skickat en romsk kvinna till EU-parlamentet.

Judiskt samhällsliv blomstrar
När det gäller förekomst av antisemitism i ett land kommer Ungern långt efter Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Sverige, hävdar han.

– I Budapest blomstrar judiskt samhällsliv och kultur medan det i de nämnda länderna ofta krävs beväpnade vakter för att skydda restauranger exempelvis. Regeringen har en robust nolltolerans mot antisemitism.

Furedi menar att att angreppen på Ungern bottnar i rädsla för att andra länder i Europa ska inspireras och följa efter Ungerns starka bekräftande av sin suveränitet och nationella värderingar.

– Dessa är väldigt annorlunda från den teknokratiska syn som EU-federalisterna har, uppger han och beskriver Ungern som ett ”konservativt, traditionellt och kristet land” som också är demokratiskt och humant.

Vill förinta värderingar
Polemiken mot Ungern bottnar i dessa värderingar, menar han.

– Dessa värderingar vill EU-oligarkin förinta, radera från det europeiska landskapet och historien, för att ersätta dem med sin egen kosmopolitiska och teknokratiska syn.

Ett land måste få leva enligt sina värderingar och man bör vara oroad när mäktiga externa institutioner försöker straffa en nation för att den gör det, anser han.

– EU-parlamentarikerna som röstade för att straffa Ungern borde skämmas. De har förrått de riktiga europeiska värderingarna, de av humanism och tolerans, som bäst beskrivs av renässansens och upplysningens tänkare.