UTBILDNING. Professor emerita Inger Enqvist ser är en snabbt ökande politisering av högre utbildning. Studenter uppmanas att anmäla lärare eller medstuderande för sexism eller rasism. På det här sättet utvecklas en angivarstämning, där alla är rädda för alla.
– Detta måste få ett slut, skriver hon i en debattartikel.
Jämlikhetssträvanden sätts över vetenskap. Studenter skyddas mot tankar som ifrågasätter det de tror eller känner.
– Politiseringen av högskolan har lett till angiveri och rädsla och tar bort fokus från verklig kunskap och vetenskap, skriver Inger Enqvist, professor emerita vid Lunds universitet.
Hon menar att lärare anmäls till överordnande, inte för att ha fel sakkunskaper, utan med påståendet att inte hålla sig till universitetets värdegrund eller jämställdhetsplan. 

– Vi befinner oss i den egendomliga situationen att det krävs kraft och övertygelse av en universitetslärare för att hävda en vetenskaplig inställning, skriver hon.

Enligt Inger Enqvist är kvaliteten på universitetsutbildningen i fara om lärare inte vågar framlägga sina forskningsresultat.

Biologiska skillnader
Inger Enqvist tar upp fallet när Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, nyligen anmäldes för att han sagt att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Studenten hade hört rykten om att föreläsaren skulle ifrågasätta att kön är en social konstruktion och ville få bort föreläsaren från kursen. Genom att inte ansluta sig till genusteorin driver föreläsaren en egen agenda, var argumentet.
Studenter kan också aktivt driva en egen politisk agenda och försöka ta över klassrummet genom att ifrågasätta allt läraren säger. Det gäller då att läraren har förmåga att bemöta studenterna i fråga utan att de ska kunna klaga på läraren.
Känslor i centrum
– Det är inte längre ämnena eller den intellektuella utvecklingen som står i centrum utan känslorna.
Lärare skickas på kurs i ”inkludering”, och uppmanas att undvika kontroversiella teman, därför att det kan finnas någon person i en grupp som kan ta illa vid sig. Stödgrupper upprättas, studenter uppmanas att ”känna efter” om de tar illa upp.

Vidare bör inte läraren kommentera, vare sig positivt eller negativt, någon speciell grupps historia eller beteende och inte heller studenters namn, härkomst eller kunskaper, uppger Enqvist.

– Administratörer vågar inte göra annat än att utreda alla anmälningar, samtidigt som felaktiga anmälningar inte har någon påföljd för anmälaren. Allt större del av universitetens budget går åt till psykologer och jurister.

Anmälas för sexism eller rasism
I Sverige vet nu alla lärare att de när som helst kan anklagas för sexism eller rasism, hävdar hon. Manliga lärare har lärt sig att alltid ha dörren öppen när de talar med en kvinnlig student, och alltfler tjänsterum har glasväggar så att alla kan se vad som sker.

– En student som blivit underkänd kan tänkas hämnas genom att anmäla läraren för någon av de många tänkbara formerna av diskriminering.

Studenter spelar in föreläsningar i smyg i syfte att hitta formuleringar som kan användas för att anklaga läraren.

Kvalitet i fara
Enqvist hävdar att den regering som nu lämnar ifrån sig makten har ett stort ansvar för den uppkomna situationen genom att ha drivit en politiserad genusteori. Universitet och högskolor kan inte heller frånsäga sig ansvaret då de har en viss autonomi.

– Nu måste de bevisa att de försvarar vetenskapens idé mot politiska påtryckningar.