DEBATT. Kvinnors arbetsmiljö måste förbättras, vårdområdet stärkas och vårdyrkets status höjas genom införande av yrkeslegitimation för undersköterskor, skriver SD-kvinnorna med Carina Ståhl Herrstedt i spetsen.

Sverigedemokraterna har många åtgärder för att förbättra kvinnors situation inom vårdområdet och för att öka kvinnors trygghet i ett Sverige där regeringen inte har lyckats. Nu alldeles före valet utlovar Socialdemokraterna satsningar samtidigt som de svartmålar SD:s politik som kvinnofientlig. Det är fula trick och ett hån mot alla de kvinnor som kämpar i jobbet och som i många sammanhang känner oro i takt med den ökande brottsligheten.

Under regeringens fyra år har krisen fortsatt växa inom vårdsektorn. Många sjuksköterskor lämnar yrket, sex av tio av dessa har enligt Vårdförbundet och SCB angett att de kan tänka sig återgå om villkoren förbättras. Bland annat anger vårdpersonalen att man behöver en rimligare arbetsbelastning samt bättre möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Enligt Jobbhälsoindex 2018 är enbart 42 procent av undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter nöjda då de går till jobbet. Resterande 58 procent känner ibland visst obehag eller mår direkt dåligt av jobbet.

Det beror till stor del på hög belastning och dålig arbetsmiljö. Kvinnors arbetsmiljö måste förbättras, vårdområdet stärkas och vårdyrkets status höjas genom införande av yrkeslegitimation för undersköterskor och anställning av vårdservicepersonal som kan avlasta vårdgivande personal. Vi vill även investera i kompetenslyft och vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal på betald arbetstid.

Flera förslag är att ge rätt till heltid samt slopa delade turer inom offentlig sektor och slopa karensdagen för personal inom vård och förskola.

Tillgängligheten i förlossningsvården ska ökas och engångsbidrag för förstföderskor införas. Tryggheten inom vården ska säkras genom att inrätta säkerhetsklassade vårdplatser dit våldsamma patienter snabbt kan avskiljas.

Har socialdemokraterna och regeringen lyckats trygga tillvaron för kvinnor? Nej, istället utsätts fler och fler kvinnor för brott.

Enligt BRÅ:s statistik så har andelen av befolkningen som utsatts av sexualbrott där kvinnor är brottsoffer mer än fördubblats under regeringens första två regeringsår från 1,8 procent av befolkningen år 2014 till 4,1 procent av befolkningen år 2016.

Den här utvecklingen kan bara inte få fortgå. För att förbättra tryggheten ska krafttag tas mot sexualbrottslighet, rejäl straffskärpning införas, förstärkning av polisens tekniska möjligheter att lösa brott ska göras, minimistraffen för upprepade grova brott ska höjas, brottsoffers skadestånd ska statligt garanteras, obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar ska införas.

Polisyrket ska statushöjas och ökad säkerhet samt högre befogenheter i polisyrket införas. Ökad kameraövervakning ska underlättas och beredskapspolisen ska återupplivas. Vi vill införa ett trygghets-ROT-avdrag för säkerhet i hemmet.

Dessutom ska kvinnofridsarbetet stärkas genom utvidgad jourverksamhet. Hedersförtryck ska bekämpas med särskild brottsrubricering för hedersrelaterad brottslighet.

Detta är ett axplock från vår politik med konkreta förslag som förbättrar för kvinnor. Socialdemokraterna rabblar i intervjuer och olika utspel upp siffror som exempel på vad de gjort under sin regering, trots det har försämringarna ökat. SD vill på konkreta sätt stärka kvinnors tillvaro. Fler och fler kvinnor ansluter till SD.

Carina Ståhl Herrstedt, ordförande SD-Kvinnor
Linda Lindberg, vice ordförande SD-Kvinnor
Carola Sunesson, medlem SD-Kvinnor/politisk sekr riksdagskansliet

*

Källor: Jobbhälsoindex 2018 i Kommunalarbetaren, SCB, BRÅ