INTERNETS FRAMTID. EU-parlamentet har nu röstat igenom ett kontroversiellt förslag som innebär att hemsidor måste kompensera nyhetsmedier när man delar upphovsrättsskyddat material. Förslaget innebär även att hemsidor blir skyldiga till att hindra upphovsrättsskyddat material från att spridas på den egna hemsidan. Förslaget går nu vidare till förhandling följt av ytterligare en omröstning till våren.

Det nya förslaget är tänkt att modernisera EU:s upphovsrättsregler som har kritiserats för att vara ålderdomliga. Anledningen är att man menar på att dagens regler är dåligt anpassade för internet och det moderna samhället. När förslaget först röstades om i EU-parlamentet i juli, röstades det ner. I veckan gick dock förslaget igenom efter att de olika partigrupperna föreslog ett par förändringar.

Kritiken gäller främst två delar
Förslaget som gick igenom innehåller två kontroversiella delar, artikel 11 och 13. Artikel 11 innebär att hemsidor som vill dela ett visst innehåll från nyhetsmedier måste få till ett avtal där man kompenserar upphovsrättsinnehavaren. Systemet är en form av licensavgift och kallas av kritiker för en ”länkskatt”. Tanken är att kommersiella aktörer som delar innehåll från nyhetsmedier måste kompensera upphovsrättsinnehavaren. Exempelvis skulle Google bli skyldig att betala tidningarna man delar information ifrån via sin tjänst ”Google News”.

Kan bli ett hårt slag mot konsumenter
Artikel 13 har hamnat i skottgluggen av bland annat konsumentorganisationer då den innebär att hemsidor blir skyldiga till att stoppa uppladdningen av upphovsrättsskyddat material. Tack vare den stora mängden information som delas på de stora hemsidorna skulle detta vara omöjligt att kontrollera manuellt. Därför oroar sig kritiker nu för att exempelvis Facebook, Reddit och andra stora aktörer kommer behöva sätta upp ett automatiskt filter som granskar allt innehåll som delas. Ett sådant filter skulle innebära stora begränsningar i vilken information som får spridas.

– Om du till exempel filmar ett seminarium där det hörs en låt i bakgrunden, då kommer det att tolkas som att du använder en låt som inte får användas – och då kommer det här filtret reagera på det, säger Sinan Akdag, digitalexpert på Sveriges konsumenter.

Nästa steg är förhandlingar
Från svenskt håll har kritiken mot artikel 11 och 13 varit hård. Flera svenska ledamöter har gått ut i opposition mot de två tilläggsförslagen. Stridigheterna är inte över utan nu väntar en förhandling mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet innan det slutgiltiga förslaget ska röstas om till våren. Det som är säkert är dock att förslaget kan komma att få en stor påverkan hur internet utvecklas framöver.

– De långsiktiga effekterna blir att det internet som vi känner i dag, och som innebär den här enorma friheten av att kunna dela med sig av olika innehåll, inte kommer att se likadant ut i framtiden säger Akdag.