NY DOM. Brandfacklor med brinnande bensin kastades mot synagogan i Göteborg där en ungdomsfest pågick. Alla tre dömda, utländska medborgare från Mellanöstern, slipper nu utvisning för brandattacken förra året. Hovrätten anser inte att det är säkert att utvisa mannen till Palestina.

Det var i december förra året som tolv aggressiva personer kastade brandfacklor mot synagogan. Facklorna gav upphov till några brandhärdar som självslocknade efter några minuter.

Tre av männen åtalades för grov mordbrand och försök till grov mordbrand. Två av dem är statslösa palestinier, 22 och 24 år, och den tredje, 19 år, är syrisk medborgare med släktrötter i Palestina.

Kan inte utvisas
I juni dömdes de tre männen till fängelse för grovt olaga hot och försök till grov skadegörelse. Tingsrätten ansåg att brottet var så allvarligt att ingen av de dömda normalt bör få vara kvar i landet.

Men två av de dömda kunde inte utvisas till Syrien på grund av krigssituationen i landet, uppgav tingsrätten. Den 22-årige palestiniern från Gaza, som saknade asylskäl, dömdes att utvisas med förbud att återvända inom tio år.

Upphäver utvisning
Hovrätten meddelar idag att man fastställer straffet två års fängelse för den 22-årige palestiniern. Däremot upphävs tingsrättens beslut att utvisa mannen, skriver Svenska Dagbladet.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning av motivet. Attacken uppfattas som en hämndaktion mot Israel, efter att president Trump tillkännagett flytten av USA:s ambassad till Jerusalem, och att medlet för att hämnas var att kränka församlingsmedlemmarna.

Hovrätten skriver i domen:

”Hovrätten konstaterar att NN har gjort sig skyldig till grovt olaga hot med motiv att kränka medlemmarna i judiska församlingen, men att gärningen även kan uppfattas som ett allvarligt politiskt brott riktat mot andra judar. Med hänsyn till Israels eventuella intresse i saken och till den osäkra situation som råder både vid gränsövergångarna till Gaza och Västbanken och i själva områdena anser hovrätten att det finns skälig anledning att befara att NN grundläggande mänskliga rättigheter inte skulle vara tryggade om han utvisas till Palestina.”

Även åklagare Stina Lundqvist överklagade tingsrättens dom för att få männen att dömas för grov mordbrand eller försök till grov mordbrand, enligt Expressen. Men så blev det inte.

Hovrätten anser liksom tingsrätten att det inte är bevisat att bränderna som facklorna gav upphov till hade kunnat utgöra en fara för människor eller att det var fara för omfattande förstörelse av egendom. Därför kunde männen inte dömas för grov mordbrand eller försök till grov mordbrand.