Mer än varannan arbetare uppger att de har röstat på allianspartierna eller Sverigedemokraterna. Man har övergivit de röda, socialistiska partierna, det framgår av SVT:s vallokalsundersökning, Valu.

Arbetarväljarna ratar Socialdemokraterna. Den riktigt stora förändringen är det ökade stödet för Sverigedemokraterna, som ökar från 11 procent till 26 procent bland dem som definierar sig som arbetare. Det är mer än en fördubbling.

Numera är det 55 procent av arbetarväljarna som röstar på antingen allianspartierna eller Sverigedemokraterna, jämfört med 34 procent i valet 2014. Och det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet som tappar till SD.

– Arbetare är över lag mer traditionella och mer konservativa än medelklassen. Vissa känner sig inte hemma i Socialdemokraterna längre, och då söker de sig till SD som står för mer konservativa värderingar, säger Pontus Strimling, forskare vid Institutet för framtidsstudier till SVT.

När Socialdemokraterna allt starkare har profilerat sig för feminism, grön aktivism och för ett mångkulturellt samhälle har arbetarna inte längre känt sig hemma. S har också en positiv syn på ökad invandring, även om man tillfälligt skärpt migrationspolitiken något.

– Invandringsfrågan är supercentral. De som byter till SD ser invandrare som både ett ekonomiskt och ett kulturellt hot. De vill ha ett samhälle som håller ihop och är homogent, säger Strimling.

Väljarna med allra lägst inkomst är de som främst lämnar S för SD. Det bekräftas av docenten i statsvetenskap vid Lunds universitet, Anders Sannerstedt.