Miljöpartiet har störst obalans mellan könen när det gäller de nu valda riksdagsledamöterna. Bara 25 procent är män och 75 procent kvinnor. Därmed är man det minst jämställda partiet i riksdagen.

Totalt sett är könsbalansen i stort sett helt jämn – 53,9 procent män mot 46,1 procent kvinnor (188 män och 161 kvinnor av 349 ledamöter).

Kristdemokraterna är i riksdagen näst mest ojämställda efter Miljöpartiet, 73 procent män och 27 procent kvinnor. Därefter kommer Sverigedemokraterna med 71 procent män och 29 procent kvinnor.

Äldst och yngst
När det gäller ålder i den nya riksdag som inleder den nya mandatperioden den 24 september, är Barbro Westerholm (L) äldst, född 1933. Näst äldst är Anne Oskarsson (SD), född 1946.

De två yngsta rikdagsledamöterna är Tobias Andersson och Ebba Hermansson, båda SD och båda födda 1996.