MIGRATION. Strax innan valet beslutar nu Migrationsverket om att den hårt kritiserade gymnasielagen ska omfatta fler asylsökande. Exakt hur många vet myndigheten inte men man förväntar sig ett par hundra personer. Beslutet kommer efter att flera migrationsdomstolar är oense om huruvida lagen går att tillämpa.

Samtiden har tidigare rapporterat om den hårt kritiserade, så kallade ”gymnasielagen”. Lagen som klubbades igenom i Riksdagen under våren av regeringen med stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet har fått hård kritik från juridiskt håll. Flera migrationsdomstolar har varit oense om huruvida lagen går att tillämpa, vilket resulterade i att Migrationsverket valde att frysa tillämpningen tidigare i somras. Nu samlar man in ansökningar i väntan på att migrationsöverdomstolen ska fatta ett beslut.

Väljer att tolka lagen annorlunda
Lagen är tänkt att ge 9 000 ensamkommande med utvisningsbeslut möjlighet att stanna i Sverige, förutsatt att man formellt sökte asyl innan den 24 november 2015. Nu väljer dock Migrationsverket att tolka lagen så att det räcker med att ha uttryckt att man ville söka asyl, innan den 24 november 2015.

– Det ska ha framgått för kommunen att det rör sig om en asylsökande. Det var ju så hösten 2015 att när det kom så många ensamkommande barn att de kördes till en kommun och först senare uppsökte Migrationsverket, säger Anna Lindblad rättsexpert på Migrationsverket.

Man vet inte hur många som omfattas
Regeländringen har beretts under en längre tid tack vare frågans juridiska komplexitet. Migrationsverket själva hävdar några hundra personer ska omfattas. Samtidigt är man öppen med att man faktiskt inte vet.

– Men det kan vara fler, vi vet inte i nuläget. Det som är viktigt nu är att den här informationen når ut till dem, eftersom att de bara har september ut på sig att söka. Så vi försöker informera dem genom alla våra kanaler säger Lindblad.