Turerna är många och blir allt intensivare inför riksdagens första möte på måndag kl 11. Då ska talman väljas. Alliansen tror att SD ska rösta på deras kandidat utan samtal. ”Respektlöst”, säger Mikael Eriksson (SD).

Det har varit mycket kommentarer om taktikspelet kring regeringsbildningen efter valet, men nu närmar sig allvaret. På måndag samlas nya riksdagen för upprop och val av talman. På tisdag hålls riksdagens högtidliga öppnande.

Inför detta pågår ett allt intensivare spel om hur de gamla blocken ska förhålla sig. Enligt källor till medierna hävdar alliansföreträdare att de kan lägga fram förslag på talman och att denne ska bli vald utan samtal med Sverigedemokraterna.

Alliansens plan framöver ska, enligt källorna, vara att tillsätta olika parlamentariska kommittéer och utredningar i riksdagen där Sverigedemokraterna kommer att ingå.

”Respektlöst”
Jimmie Åkessons stabschef Mikael Eriksson kommenterar sent på måndagskvällen alliansledarnas planer för Expressen:

– Jag är övertygad om att Jimmie Åkesson inte kommer att nöja sig med platser i parlamentariska utredningar och kommittéer. Vi ingår dessutom redan i sådana och att diskutera saker inom ramen för utskotten är heller inget nytt.

Enligt Mikael Eriksson kommer SD att göra ”allt vi kan” för att ge partiets 1,1 miljoner väljare ”inflytande i paritet med vårt väljarstöd”.

– De andra partierna agerar just nu som att vi inte finns. Det är oerhört respektlöst gentemot väljarna. Tänk vad mycket enklare allt vore om man lämnade sandlådan och började prata med oss.