YTTRANDEFRIHET. Christina, 65, döms till tre månaders fängelse för hets mot folkgrupp. Uttalandena uttrycker ”straffbar missaktning mot personer med muslimsk trosuppfattning”, enligt rätten. – Jag är livrädd, säger en förkrossad Christina till Samtiden. 

Christina friades i tingsrätten, men åklagaren överklagade domen. Idag föll domen i Göta hovrätt där hon döms till tre månaders fängelse samt att betala 6 300 kronor av kostnaden för försvararen. Christina döms för hets mot folkgrupp vid åtta tillfällen under 2016 och 2017.

– Jag är så rädd, jag orkar ingenting. Ska jag sitta i fängelse med förbrytare? Jag har ledgångsreumatism, djup depression och jag kommer att förlora min bostad som jag älskar, säger hon gråtande.

Hon säger också att hon är rädd för islam, för sina barns och barnbarns skull.

Influencer
Av  Näthatsgranskaren Tomas Åbergs vittnesmål framgår i domen att han kallar Christina för en ”influencer” på internet. Han säger att han tidigt uppmärksammade inlägg från Christinas facebookprofil då hon var väldigt aktiv och gjorde en mängd inlägg varje dag.

Christina uppger att flera personer haft tillgång till hennes konto och att det inte finns bevis för att hon skulle ha skrivit inläggen.

Hovrätten anser i domen att det är bevisat att det är Christina som har publicerat alla inlägg som omfattas av åtalet. Detta då åsikterna överensstämmer med vad hon sagt sig stå bakom och att det skulle te sig anmärkningsvärt om de var skrivna av någon annan, liksom att sättet att skriva är liknande.

Missaktande mot muslimer
Beträffande om uttalandena är hets mot folkgrupp skriver hovrätten:

”Vart och ett av de åtalade uttalandena uttrycker, inte minst när de sätts in i sitt sammanhang, straffbar missaktning mot personer med muslimsk trosuppfattning.”

Åtalet omfattar åtta olika uttalanden under nio månader i en offentlig Facebookgrupp med runt 25 000 medlemmar. Hovrätten väger även in att uttalandena har fått stor spridning då många har delat och gillat inläggen.

Kränkande
”Sett till sin helhet ger kommentarerna uttryck för att personer av muslimsk trosuppfattning och som har mörk hudfärg är ohyra och borde utrotas i Sverige”, skriver hovrätten i domen och fortsätter:

”Innehållet är dessutom i samtliga fall utformade på ett kränkande sätt. De uttrycker just sådan missaktning mot personer med muslimsk trosuppfattning som bestämmelsen om hets mot folkgrupp avser att träffa.”

Lagtexten
I domen står också definierat lagtexten som hovrätten lutar sig mot:

”För brottet hets mot folkgrupp fordras enligt 16 kap-8 paragrafen brottsbalken att hot eller missaktning uttrycks i ett uttalande eller något annat meddelande som sprids samt att hotet eller missaktningen ska avse en folkgrupp eller någon annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.”

”Även uttalanden som innefattar kränkande beskyllningar om mindervärdiga egenskaper eller nedsättande handlingar som endast indirekt grundas på ras, hudfärg osv. faller under bestämmelsen. Även en indirekt hänvisning till öknamn eller annan kränkande benämning på rasen eller invandrare i allmänhet omfattas.”

Hovrätten var enig.

Samtiden har sökt advokat Bertil Tengberg.