EUROPA. Migrationsfrågan splittrar Europa. En majoritet av europeerna är dock positiva till att ta in “flyktingar” men de flesta underkänner EU:s handhavande av frågan, visar forskning.

Europeerna är fortfarande överväldigande positiva till att ta emot ”flyktingar som flyr från våld och krig”, som frågan var ställd. Det visar nya siffror från ansedda Pew Research Center. Hur hade svaren fördelat sig om frågan formulerats: ”migranter som söker ett bättre liv”?

I absoluta toppen ligger Spanien (86%), därefter kommer Tyskland (82%), Sverige (81%), Frankrike (79%) samt Storbritannien (74%). I andra änden av spannet ligger Ungern (54%) och Polen.

Inflöde
En majoritet i Grekland och Italien är också positiva till att ta emot, trots att dessa länder har varit stora mottagarpunkter för inflödet under de senaste åren.

Däremot säger bara hälften av polackerna(49%) och en tredjedel av ungrarna (32%) att de är positiva.

Medianen för EU-länderna ligger på 77% för och 21% mot.

Utanför Europa är åsikterna mer diversifierade. I Australien vill exempelvis 72% ta in flyktingar och 66% i Japan. I USA vill 66% ta emot, medan 29% inte vill det. Ryssland och Sydafrika har det största motståndet med 47% respektive  50% som inte vill ta emot flyktingar.

Missnöje med EUs hantering
Däremot är europeerna inte lika positiva till hur EU har hanterat migrationsfrågan. Exempelvis tycker 92% av grekerna, 84% av svenskarna och 80% av ungrarna att EU har misskött migrationsfrågan. Alltså bland de länder som är mest positiva till att ta emot ”flyktingar som flyr krig”. I Tyskland och Frankrike är 66% respektive 74% missnöjda.

Det har inte efterfrågats vad det är i migrationspolitiken som folket är missnöjda med.

I många lander överstiger missnöjet med hur EU hanterat migrationsfrågan med hur EU har hanterat ekonomin. Det visar på att migrationsfrågan inte är ett teckan på ett bredare missnöje med själva EU, skriver forskningsinstitutet.

Nationella beslut
En tidigare studie av Pew Research Center visar att en majoritet av europeerna föredrar att de nationella regeringarna fattar beslut om migrationsfrågor.

Förra året inkom 650 000 asylansökningar totalt till EU-länder. Det var väsentligt lägre än året innan, 2016, då 1,21 miljoner ansökningar inkom. Rekordåret 2015 var det 1,3 miljoner migranter som ansökte om asyl.

Den globala undersökningen genomfördes våren 2018 och inkluderar tio EU-länder.