Legendariske ekonomen Assar Lindbeck tycker att de övriga riksdagspartierna bör samarbeta med SD efter valet. Sanningen är, säger han, att Sverigedemokraterna är de enda som vågade se problemen med massinvandring av lågutbildade.

Redan på ett seminarium 2013 sa Lindbeck i klartext att det inte går att kombinera världens mest generösa välfärdsystem och världens mest generösa flyktingpolitik. Men politikerna i makten har inte följt hans analys.

– Det verkar som att Sverige slöt sina ögon och gjorde tvärt om. Man förstod inte att en liten välfärdsstat inte kan ta in så mycket människor utan att det uppstår allvarliga sociala problem, säger Assar Lindbeck till Dagens industri.

– Då kom Sverigedemokraterna fram och såg det som övriga partier inte ville se, nämligen att massinvandring av lågutbildade skapar allehanda flaskhalsar inom sociala tjänster och medför sociala problem. Det är egentligen de traditionella partierna som skapat Sverigedemokraternas framgångar.

– Den bild som Sverigedemokraterna gav, att här finns det problem, kallades för rasism från andra. Istället för att samtala med Sverigedemokraterna och knappt ta dem i hand stigmatiserade och demoniserade man dem.

– Om man tror på sina egna åsikter tycker jag att man ska prata med folk för att övertyga dem att de har fel. Det var ett avgörande misstag av etablissemanget i Sverige. Sedan har Sverigedemokraterna ett bedrövligt förflutet inom vit makt men Vänsterpartiet har väl inte någon bättre bakgrund? De accepterades.

Lindbeck får frågan om han tillhör dem som tycker att de övriga partierna bör samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet?

– Ja, det tycker jag att man ska göra.

– Sanningen är den att Sverigedemokraterna är de enda som vågade se problemen med massinvandring av lågutbildade. Dem ska man kunna prata med i varje fall. En del av dem som kommer med dumheter kanske man kan prata till rätta. För det kommer mycket dumheter från det hållet också. Nya partier drar ofta till sig en massa tokstollar. Ju förr de kan bli ett vanligt parti desto bättre är det för Sverige.