GRÄNSKONTROLLER. En Schengenrapport underkände Sveriges gränskontroller fullständigt. Rapporten  ansågs politiskt känslig och tystades ner till ”efter valet” enligt flera källor, uppger Kvällsposten.

Inspektörer besökte Sverige och intervjuade gränspoliser förra året. Resultaten sammanställdes i en sekretessbelagd rapport där det  bland annat slogs fast att svenska kontroller är dåligt bemannade och arbetsmetoderna kritiseras. Personalen saknar tillräcklig utbildning för att upptäcka falska pass, saknar kunskap om ändringar i lagstiftningen samt om hot- och riskindikatorer.

På Arlanda används inte de riskindikatorer som tagits fram för att upptäcka återvändande jihadister, då personalen inte ens känner till dem. Även Malmö flygplats får stark kritik.

– Rapporten visar det vi redan visste, att vi har rena Kalle Anka-verksamheten, säger en källa som jobbat inom gränspolisen i Stockholm i flera år, till Kvällsposten.

Låtsaskontroll
Det har uppmärksammats att regeringen i somras utökade den inre gränskontrollen, efter att ha bedömt att det finns hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten. Denna beskrivs av inspektörerna  som en låtsaskontroll.

– Det finns ingen egentlig gränskontroll, inga slagningar alltså, utan bara ren id-kontroll.

Läget är så dåligt att EU:s gränskontrollmyndighet Frontex borde hjälpa Sverige att upprätthålla yttre gränsen, som man gjort i Grekland, säger gränskontrollanter i Skåne.

Situationen beskrivs som så undermålig att de ”inte kan skydda samhället”.

Undanhållas till efter valet
Flera poliser säger att de på möten fått höra att ”resultatet från Schengeninspektörernas besök är politiskt sprängstoff”.

– Jag satt i möte när polismästaren Liselotte Ström sa att rapporten är politisk känslig och att den därför skulle undanhållas tills valet var genomfört, uppger en.

Fler poliser berättar att de hört samma sak.

Sekretessbelagd
Liselotte Ström, chefen för gränspolisenheten i Stockholm, säger till Kvällsposten att hon läst ett utkast men att slutrapporten snart ska vara klar. Hon förnekar att hon sagt att den varit politiskt känslig och ska undanhållas inför valet.

Hon framhåller att det är Justitiedepartementet som har kontakt med kommissionen angående rapporten som hittills är sekretessbelagd.

Enligt Justitiedepartementet har rapporten ännu inte antagits men justitieminister Morgan Johansson (S) ska ha blivit informerad om det preliminära innehållet. Justitieministern vill inte kommentera förrän rapporten är ”antagen av kommissionen”.

Förhalar medvetet
Enligt poliskällor har man medvetet dragit ut på tiden med rapporten.

– Man förhalar rapporten genom att skicka tillbaka den till kommissionen en extra gång. Men den har funnits sedan länge, säger en poliskälla.

Enligt intern mejlkonversation har polischefer läst rapportens utkast i januari. Den färdiga versionen skulle komma in till Justitiedepartementet och GPS (Gränspolisinspektionen inom Nationella operativa avdelningen) i början av februari.