Kommunistiska extremister som är emot andra aktivisters yttrandefrihet dikterar numera villkoren som bokmässan i Göteborg hukar sig under. Bokmässan har därmed givit förljugenheten om yttrandefrihet ett ansikte.

Vissa är inte välkomna till Bok- och biblioteksmässan. Yttrandefriheten är satt på undantag. Men att skälet skulle vara extremism faller på sin egen orimlighet. Kommunistisk extremism är varmt välkommen på bokmässan. Kommunismen är den ideologi i världshistorien mördat flest med våld och svält. Tiotals miljoner kineser och ryssar och en tredjedel av Kambodjas hela befolkning har aktivt dödats av kommunister. Och de är inte bara varmt välkomna till mässhallarna, de får avgöra vilka andra kontroversiella röster som får och inte får ställa ut under bokmässan.

Bokmässans nya ledning har sagt man framgent kommer tacka nej till ”utställare som riskerar att sätta oss i samma situation som Nya Tider”. Alltså: en tillräckligt högljudd vänsteropinion mot en utställare räcker för att utestänga denne från Bokmässan.

Journalisten Janne Josefsson är starkt kritisk till bokmässan. Enligt Josefsson har mässan gjort fel som har låtit kommunistiska strömningar synas, medan andra förbjudits att delta.

– Därför gillar jag inte bokmässan. Det är en skandal att ingen journalist eller författare reagerar på att yttrandefriheten är strypt här, säger Josefsson i Expressens monter på bokmässan.

Den som hävdar att det inte finns en vänstervriden åsiktskorridor kan ju försöka förklara varför alla som befinner sig inom ramarna för svensk lagstiftning inte får hyra några kvadratmeter under en bokmässa i Göteborg. Förra ledningen för mässan ska ha en eloge för sin ambition om att hålla yttrandefrihet högt och levde upp till konsekvenserna, det vill säga behandla alla utställare lika – även dem man inte håller med.

Men resultatet blev protester och bojkotter, som mässan efter att ny ledning tillträtt, vek ned sig för. Nu får bara ”godkända” aktörer komma. Och till dem hör inte vissa ytterkantsröster, medan våldsamma vänsterextremister blir godkända eftersom protester mot dem från kulturvänstern uteblir.

Detta visar på en totalitär mentalitet i kulturvärlden som står i strid med demokrati och yttrandefrihet. Man klarar inte av att ta debatt mot meningsmotståndare, men välkomnar kommunister som inte bara historiskt och i utlandet begått folkmord. Det svenska Kommunistiska Partiet, som är ett ”revolutionärt arbetarparti”, har som mål i partiprogrammet att ”arbetarklassen och dess förbundna måste vara förberedda på väpnad kamp”. Man skall ”krossa den borgerliga staten” och ersätta den med ”proletariatets revolutionära diktatur”. Man hyllar den ryska revolutionen, Sovjetunionen och både Lenin och Stalin.

Dessa demokratins fiende och extremister som hotar med våld har – naturligtvis – fått ställa ut på Bok- och Biblioteksmässan 2018. De är ju vänster.