Statsvetare reagerar nu mot uppropet inom regeringskansliet om att statstjänstemän inte ska behöva vara lojala mot en ny regering där S inte ingår. Det öppnar vägen till en korrupt stat. Därför måste staten markera kraftigt mot dessa tendenser. Alla som skrivit på borde avskedas av en ny regering.

Forskningen visar att i de flesta länder hänger politisering av statsförvaltningen samman med en högre grad av korruption. Ju fler vars jobb är beroende av att regeringen sitter kvar, desto fler som kanske är beredda att se mellan fingrarna om regeringen gör något olämpligt, skriver forkaren Anders Sundell i statsvetarbloggen Politologerna.

Han skriver med hänvisning till avslöjandet att statstjänstemän i Sverige på hög nivå nu börjar ta ställning för den avgående regeringen och misstänkliggör en kommande regering utan Socialdemokratin (se mer här).

– Det är olyckligt. Tjänstemännen som skrivit under uppropet säger att ingen av dem är politiskt tillsatt. Likväl ger uppropet givetvis intrycket av att tjänstemännen ifråga har politiska sympatier vänsterut.

– Ingen förväntar sig eller tror att personer som jobbar med politikens genomförande ska vara åsiktslösa. Däremot förväntas de kunna åsidosätta sina egna åsikter för att professionellt hjälpa den av riksdagen utsedda regeringen genomföra sin politik.

– Uppropet är det bästa argumentet på länge för att i större utsträckning politisera Regeringskansliet, så att fler tjänstemän byts ut efter varje val, som till exempel Carl Bildt påpekat. Om tjänstemännen ändå ska vara politiska vill regeringen naturligtvis att de ska vara lojala med de egna partierna.

Sundell visar (se nedan) i ett diagram stark koppling mellan hur politiserade statsförvaltningar är och hur korrumperade de blir.

– Diagrammet visar tydligt att där politiska kontakter är viktigare, där grasserar korruptionen. Sverige återfinns i nedre vänstra hörnet, med en opolitisk förvaltning och låg grad av korruption. Där bör vi försöka hålla oss kvar. Nu är det inte helt givet åt vilket håll orsakspilen går – antagligen leder korruption också till mer politisering. Men sambandet är oroande.

För att förhindra framväxande korruption måste de nu kända försöken till politiserad förvaltning stoppas i sin linda och med största möjliga kraft. Den regering som till slut kommer att tillträda måste som en av sina första åtgärd säga upp samtliga 261 som skrivit på uppropet från vidare tjänstgöring i regeringskansliet. Därifrån måste de portas.

Man måste statuera exempel till försvar för den långa svenska historien av en oväldig ämbetsmannatradition. De upprorsmakarna får gärna ägna sig åt politik, men inte på regeringskansliets opolitiska tjänster.