I juli stoppade hon utvisning av en för kvinnomisshandel dömd afghansk man på Landvetter flygplats genom att vägra lämna planet samtidigt som hon filmande sin protest mot utvisningen. Nu ska hon delges misstanke om brott mot luftfartslagen och åklagaren hoppas på att snart kunna väcka åtal.

Det var i juli som Elin Ersson, 21, blev en världsnyhet när hon lyckades knäcka all flygplatssäkerhet och få sin vilja fram. Hon filmade med sin mobiltelefon sin upprördhet ombord på samma plan som den afghanske mannen. För att lämna planet krävde hon att utvisningen inte verkställdes.

Och hon fick som hon ville. Elin stoppade en utvisning – och blev en stor nyhet. I kändiskretsar kallades hon hjälte, även om det visade sig att mannen dömts för våldsbrott och dessutom ville lämna Sverige.

Videon som hon lade upp på sin Facebooksida där hon sände live från planet fick stor spridning. Hennes video blev en världsnyhet och medier som The Guardian, The Sun och CNN rapporterade om händelsen.

Incidenten innebar att planets avgång försenades med flera timmar till stor olägenhet för de övriga resenärerna. Att agera på detta sätt är brottsligt.

Efter viss tvekan från ordningsmakten, inleddes förundersökning gällande misstänkt brott mot luftfartslagen. Nära två månader efter händelsen ser det ut som att polisutredningen kommit fram till att det är ett brott som kan resultera i att åtal väcks. Åklagare väntas snart kunna delge Ersson misstanke om brott.

– Det står alldeles klart att objektivt sett finns det ett brott som är begånget, säger åklagare James von Reis till SVT.

Nu ska den misstänkte förhöras och åklagaren hoppas på att snart kunna väcka åtal.

– Nu ska vi höra den misstänktes inställning och vilken förklaring som ges, säger åklagaren.

Straffet för brott mot luftfartslagen kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.

*

Se mer i Samtiden: Ung aktivist lyckades ensam stoppa utvisning – kabinpersonal gav efter (24 juli 2018), Polisen backar: Förundersökning inleds mot Elin Ersson efter flera polisanmälningar (27 juli 2018), Brittiska Spectator: Elin vinner valet åt SD (27 juli 2018)