VAL. När studenterna i Lund tillfrågats om partival varierar svaret stort beroende på utbildning. I studenttidningen Lundagårds valspecial analyseras vad studenterna röstar på utifrån vilken fakultet de läser vid.

Vid fakulteterna för humaniora och teologi dominerar Vänsterpartiet stort och får 40 procent av rösterna. Det liknar de vänsterradikala tiderna efter 1968, då kommunism av olika slag stod högt i kurs bland universitetsstuderande.

En andra iakttagelse är att teologistudenternas intresse för religion inte resulterar i att de röstar på Kristdemokraterna. Partiet får, tvärtom, till och med ett sämre resultat här än vid universitetet i stort. Nästan inte en själ bland teologistuderande röstar på KD.

En tredje intressant aspekt är att Sverigedemokraterna, vid sidan om Vänsterpartiets dominans, är det näst största partiet även i denna väldigt speciella väljargrupp. Det kan betraktas som anmärkningsvärt också därför att SD tidigare har haft lägre stöd bland universitetsutbildade.

Sverigedemokraterna får 12 procent, medan de två andra på nationella planet stora partierna M och S får 9 procent vardera vid de nämnda fakulteterna.

Källa: Lundagård som utfört undersökningen mellan 1 juni-11 juli, med drygt 3000 stundenter som svarat.