Med röstsiffrorna 203-145 valdes Andreas Norlén (M) till talman fram till nästa val 2022. Tack vare stöd av Sverigedemokraterna fick allianspartierna sin kandidat vald framför den socialdemokratiska kandidaten.

Vid lunchtid på måndagen genomfördes omröstning om talman. Sedan Sverigedemokraterna deklarerat sitt stöd var det klart att Andreas Norén skulle vinna.

Norlén är 45-årig riksdagsman för Moderaterna från Motala i Östergötlands län. Han doktorerade i affärsjuridik vid Linköpings universitet och disputerade 2004. Han valdes till riksdagsledamot 2006 och har den senaste mandatperioden varit ordförande i Konstitutionsutskottet.

Han har etablerat sig som ett tungt namn eftersom han i rollen som utskottsordförande kunnat samla KU till gemensamma uttalanden i känsliga ämnen. KU var förut en lekstuga för personpåhopp och vilda anklagelser. Med Norlén som ordförande och Björn von Sydow (S) som vice ordförande har utskottet återgått till sitt uppdrag att objektivt granska statsråden och deras arbete.

Detta har fungerat trots sprängheta ämnen som Transportstyrelsens it-skandal.

Det kan vara en anledning till att det uppkommit samling kring hans namn före Beatrice Ask (M) som har längre erfarenhet i riksdagen och som dessutom varit justitieminister.

I Samtidens spekulation över tänkbara ministrar ingick Andreas Norlén som justitieminister. Det kan vara slöseri med en så effektiv kraft på talmansposten, som efter valet av statsminister närmast är en administrativ post utan större betydelse. I rollen som statsråd hade Norlén kunnat göra större nytta än som talman.