VÄLFÄRDEN. Den offentliga sektorn kommer behöva rekrytera hundratusentals nya medarbetare under den kommande tioårsperioden. Detta som en följd av befolkningen har ökat kraftigt på senare år. Även det ökande antalet barn och äldre sätter press på välfärden. En bidragande orsak är att den offentliga sektorn och har haft svårt att konkurrera om arbetstagarna och således är dåligt förberedd på den demografiska utvecklingen.

Siffror från Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar på att välfärden kommer genomgå ett stålbad framöver. Välfärden kommer behöva rekrytera 200 000 nya medarbetare för att upprätthålla dagens personaltäthet samtidigt som man behöver ytterligare 300 000 medarbetare för att ersätta personer som går i pension. Det är en bred skara yrkeskategorier som kommer få svårt att möta de framtida behoven. Bland annat kommer det behövas lärare, sjuksköterskor, poliser och socialarbetare.

– Läget är mycket bekymmersamt. Vi bedömer att det inte går att rekrytera alla de medarbetare vi behöver, säger Agneta Jöhnk chef för avdelning för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Den demografiska utvecklingen sätter sina spår
De demografiska förändringarna får en stor inverkan. Samtidigt som befolkningen har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren så står många med invandrarbakgrund långt ifrån arbetsmarknaden. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte i tillräcklig takt samtidigt som vi får allt fler unga och äldre. Som exempel så ökar behoven av hemtjänst och äldrevård när många av 40-talisterna börjar bli gamla.

– Även om vi lyckas utbilda nästan alla som står utanför arbetsmarknaden kommer vi inte att hitta tillräckligt många personer, säger Agneta Jöhnk.

Risk för skenande kostnader
Konsekvenserna riskerar att bli att kostnaderna för välfärden skenar samtidigt som man får det svårt att upprätthålla nuvarande kvalité. Redan idag lider samtliga landsting av personalbrist. Om man inte kan hitta tillräckligt många nya medarbetare så kommer vårdköerna att fortsätta öka. För att lösa situationen behöver man kunna utbilda fler samt göra något åt de låga lönerna och dåliga arbetsförhållandena som många offentligt anställda dras med. Samtidigt påpekar SKL behovet av digitalisering för att täcka upp luckorna som uppstår.

– Man måste utnyttja digitaliseringen mer, samarbeta mer, se över yrkesroller och satsa ännu mer på kompetensutveckling och utbildning säger Caroline Olsson, är sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.