Det är bara i västvärlden som yttrandefriheten värnas. Alla andra vill inskränka den. Och även många i väst agerar för den muslimska inskränktheten. Nu också public service.

Yttrandefriheten är synnerligen kontroversiell i stora delar av världen. Det första diktaturer gör är att inskränka den. Men yttrandefriheten undergrävs numera också i väst. Nu senast är det SVT Barnkanalen som undervisar svenska barn i islams uttolkning av vad man får och inte får säga:

”I en demokrati så har man yttrandefrihet, som betyder att alla får säga och tänka precis vad de vill, så länge de inte sårar eller är taskig mot någon, alltså att man kränker någon annan person.”

Denna uttolkning tillämpar alla diktaturer, eftersom all kritik av regimen anses sårande och därför förbjuden.

Den tillämpas också av alla muslimska stater som i FN försöker omtolka FN-stadgans definition av yttrandefrihet. Ayatollorna i Iran ger alltså SVT tummen upp för deras inskränkta version av yttrandefrihet.

I FN:s deklaration artikel 19 formuleras yttrandefrihet enligt följande: ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser”.

Yttrandefriheten är främst till för att skydda det obekväma, provokativa och kontroversiella. Det trevliga, snälla och fina, som alla är överens om, har ändå ingen anledning att vilja förbjuda.

Men varför måste kontroversiella åsikter, som kan såra och kränka andra, få yttras? Det finns ett mycket stort egenvärde i att åsikter får brytas fritt, också de åsikter som man själv inte delar. Oavsett hur avskyvärda eller stötande de än må upplevas, kan de vara utvecklande och ge nya insikter. Yttrandefriheten är livsviktig för ett framåtskridande samhälle.

Det räcker med att nämna astronomen Galileo Galilei, som på 1600-talet fick sina böcker förbjudna eftersom han hävdade att jorden var rund. Hans vetenskap stämde inte med maktens världsbild, som investerat sin prestige i att jorden var platt.

Därför omfattar yttrandefriheten i allra högsta grad det som sårar, kränker och ”är taskigt”.

Det blir ett konkret bevis på hur Sverige islamiseras, när SVT och public service till svenska barn torgför islams inskränkta syn på yttrandefrihet, och inte den västerländska upplysningens uttolkning.

Och kom ihåg: yttrandefriheten är det första varje diktatur ser till att strypa, eftersom yttrandefriheten är det mest potenta verktyget för ett fritt samhälle.