Inför riksdagens omröstning om ny talman är S beredda att diskutera med alla partier, även SD. Det säger gruppledaren Anders Ygeman (S). Skälet är att SD kan fälla avgörandet. I förhandlingar kan man erbjuda andra poster som berör riksdagens funktionssätt, för att få SD-stöd i talmansomröstning.

Efter förra valet lämnade de borgerliga walkover och ställde ingen motkandidat mot Urban Ahlin (S) som utan omröstning kunde väljas till talman.

Skälet till att Socialdemokraterna nu vill ha med Sverigedemokraterna i samtal om riksdagens funktionssätt är att de borgerliga sagt att de kommer att gå fram med en egen talmanskandidat, även om de blir mindre än de rödgröna.

Då får Sverigedemokraterna utslagsröst.

Maktpartiet S inser nu att man inte kan släppa möjligheten att få utse talman bara därför att man tjurar och vägrat tala med ett av riksdagens största partier.

Alliansen meddelade i somras att de tänker nominera en egen kandidat till talman oavsett hur det går i valet.

– Eftersom vi är ett gemensamt politiskt alternativ är det helt naturligt. Om andra vill samlas kring en annan kandidat och få majoritet för den så får de göra det men säg gärna det före valet, har Ulf Kristersson (M) sagt.

Socialdemokraterna, som hittills ansett att största parti ska nominera talman, kan också komma att behöva fjärma sig från den ”principen” man stenhårt hållit fast vid. Om SD blir större, är principen död. Då måste man finna ny princip för synen på hur talman bör utses.

– Vi har också sagt att det ska vara en person som åtnjuter ett förtroende i riksdagen. Det är rikets näst finaste uppdrag efter statschefen, säger Ygeman till DN.

Ett sätt att komma runt sin tidigare hållning är att börja hävda att största block ska få utse talman. Det är inte uteslutet att de rödgröna blir största block. Och inom det är S störst. Det är en väg framåt, men då måste man få SD att acceptera detta. Något man inte kan göra utan att sätta sig ner i förhandlingar med SD. I en sådan uppgörelse kan också andra viktiga poster i riksdagen ingå, som de 17 utskottsordförande som ska väljas.

Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson säger att partiet ännu inte bestämt hur de ska agera i olika scenarier. Han vill prata om frågan med M och S.

– Om opinionsmätningarna håller har vi ett helt nytt parlamentariskt läge där vi har tre stora block och tre jämnstora partier. För att det inte ska urarta till en mediecirkus eller en situation där det bara är det ena partiintresset som får råda så borde vi i förväg sätta oss och diskutera hur ett nytt regelverk och en ny praxis skulle kunna se ut, säger Karlsson till DN.

– Jag ser egentligen ingen anledning att förhandla med SD om den här frågan. Men om det handlar om riksdagens funktionssätt måste man diskutera med alla partier som är invalda i riksdagen, även SD, säger Ygeman när han får höra vad Mattias Karlsson sagt.

När Sverigedemokraterna behövs för att säkra maktpositioner för S, skingrar sig snart oviljan att samtala med alla folkvalda.