För lindrigt utvecklingsstörda Tessa har tonåren handlat om att sätta ord på “suga av”, “samlag” och definiera vad afghanska män har gjort med henne, på hvb-hemmet, på skoltoaletten, i en utkyld hiss i ett parkeringshus.
Många timmar har Tessa och hennes mamma fått ägna åt polisförhör, tingsrättsförhandlingar, socialtjänst och Bup.

Skolan har tystat ner det som hänt och inte ens velat att assistenter och mentorer skulle veta, enligt Tessas mamma Caroline. Skolan har föreslagit Tessas flytt till internat eller hvb-hem samt att ”det inte finns pengar” till insatser Caroline efterfrågat. Men rektor Maria Jakobsen Petersson säger: – Vi har vidtagit alla åtgärder enligt våra riktlinjer.

Övergreppen har skett sedan hösten 2016. Tessa har utsatts på skoltoaletten, i korridoren och utemiljön, på vägen till och från skolan. Detta utöver att hon avvek från skolan och hölls gömd på ett hvb-hem för ensamkommande under flera dagar. Det ledde till en fällande dom för våldtäkt mot barn för afghanske Masoud. Övriga polisutredningar har lagts ned i brist på bevis.

– Det finns en hel A4 om killar som krävt avsugning bland annat på skoltoaletten, varav de flesta har varit inne på polisförhör, säger Caroline.

Ekholmsskolan har under perioder erbjudit hemundervisning samt att en assistent följt med på bussen.

Rektor Maria Jakobsen Petersson, är ansvarig för grundsärskolan där Tessa har gått, som ligger integrerad på Ekholmsskolan i Linköping.

För Tessa har det blivit många övergrepp under hennes skoltid. Har skolan tagit sitt ansvar för att skydda henne?

– Jag vill inte prata i enskilt fall. Men vi har verkligen gjort vad vi har kunnat. Vi har följt de rutiner som både kommunen och skolan har, fullt ut. Vi haft en tät kontakt med Bup Elefanten där hon har fått stöd.

Är det lämpligt att låta män från en kultur med främmande kvinnosyn, som dessutom är mycket äldre, att gå tillsammans med särskoleflickor?
– Skolan har alla elever rätt till, oavsett om du är elev på särskolan eller kommer från ett annat land. Upplägget i Linköpings kommun är att man är integrerad i skolan.

Men hon har inte kunnat freda sig. Kan du i efterhand tycka att det var lämpligt?
– Jag ansvarar bara för grundsärskolan, men min bild är att det har fungerat bra.

Fick några av afghanerna flytta på sig?
– Ja delvis, jag vågar inte svara på exakt hur man gör i alla specifika fall – men under en polisutredning ska man inte vara tillsammans. Och då har de inte varit på samma ställe. Jag har varit så fokuserad på min elev, och sen har ju inte Tessa varit på skolan under perioder. Hon mäktade inte med det helt enkelt.

Skydda integritet
Magnus Thor
är rektor på Ekholmsskolans grundskola, men inte ansvarig för grundsärskolan. Beträffande fallet Tessa säger han att han vet att det var en polisutredning och att personal hördes.

På uppgiften om skolan tystat ner det, svarar han:

– Vi försöker alltid skydda de inblandades integritet samtidigt som en polisutredning pågår. Under utredningstiden flyttade jag på pojken och han kom aldrig tillbaka till skolan utan fortsatte gå på en annan skola. Utredningen lades ner.

– Mer fick jag inte till mig då, utan det har kommit till efterhand, säger han.

Det är särskolerektor som har skött alla insatser för sin elev, Tessa.

Rent generellt, är det lämpligt att ha ensamkommande på skolor, särskilt särskolor, med tanke på att de ofta är äldre än andra elever och att utländska män är överrepresenterade i sexbrott?
– Jag fattar inga beslut om vilka elever som ska få gå på skolan. Våren 2016 började vi ta emot cirka 25 nyanlända elever. Jag hade väl ingen större kunskap om vad som kunde hända, men vi tog in personal som kan deras modersmål för att se till att det fungerade. Sen vet jag inte vilka slutsatser man kan dra av det nu.
Men på en särskola? Ni vet om problemen med ensamkommande? Är det lämpligt?
– Ja jag läser också tidningar. Jag har ingen åsikt om det är lämpligt eller inte och som tjänsteman går jag inte ut och har åsikter om politiska beslut. Jag blir bara tilldelad ett antal elever och vi är väldigt omgärdade av ett strikt regelverk.

Han säger att det är ett omfattande arbete att ta emot nyanlända, men att det som helhet fungerat bra.

Hvb-hemmet
Samtiden har sökt ansvariga på Hvb-hemmet/stödboendet Vidingsjö motionscenter, för att få svar på hur rutiner och kontroll fungerar, för att inte minderåriga flickor – och dessutom utvecklingsstörda – finns på rummen. Samt en kommentar till uppgiften att knarket flödar och langare gör upp affärer i köket. Samtiden har fått svaret att en person ska ringa upp, men det har inte skett.

Hjälper våldtagna kvinnor
Åsa Lidén
arbetar med att hjälpa misshandlade och våldtagna kvinnor. Hon driver ett skyddat boende i norra Sverige och informerar bland annat kommuner och socialtjänster. Hon har haft tät kontakt med Tessas familj.

– Mamman fick ingen hjälp – afghanerna är på Tessa hela tiden, hon är lättmanipulerad och har utnyttjats under lång tid. Det spreds i skolan som en löpeld om henne efter händelsen på hvb-hemmet med den förste afghanen. Skolan ville tysta ner det, är mitt intryck. Det var för dyrt med personliga assistenter som kunde följa henne till och från skolan.

Sexuella våldet ökar
Åsa Lidén, som själv blivit mordhotad för sitt engagemang, ser att våldtäkterna och övergreppen utförda av utländska män ökar för varje år och mörkertal är stort.

– Det grova våldet ökar abnormt. Idag kan du inte gå ut nånstans i någon stad utan att träffa på ”grupperingar” på torget. Att polisen inte går ut med signalement gör det värre.

Traumabehandling
De här killarna lär sig vad de ska säga. ”Vad fin, söt och snäll du är, följ med här. Tjejerna får förtroende – och blir våldtagna.

– Tjejer som drabbas får ett stort självförakt och behöver egentligen traumabehandling, men det är inte många får det.

Åsa Lidén menar att både kropp och själ utsätts för efterräkningar av övergreppen.

– Många kvinnor tar sitt liv efter en sådan här sak.

”Kommunen sviker”
Åsa Lidén kommer att lämna in en IVO-anmälan om fallet Tessa.

– Kommunerna begår ett fruktansvärt svek mot Tessa och andra sårbara flickor.

En insamling för Tessa och hennes familj har också startat på facebook, för att de ska kunna flytta och börja om någon annanstans.

Tessas mamma berättar att dottern inte har kunnat börja på särskolegymnasiet i Mjölby som planerat.

– Riskerna är alldeles för stora att hon utsätts igen.

*

Tessa och Caroline heter egentligen något annat.

Läs även:
Del 1  
– Våldtagen på HVB-hem under flera dagar
Del 2 
– Instängd i P-hushiss med sexförövare.