KRIMINALPOLITIK. Trots att rättsväsendet har lyckats vända den fleråriga negativa trenden och kunna klara upp fler brott än tidigare så fortsätter utredningstiderna att öka. De ökade utredningstiderna leder till att vittnen minns sämre, spår går förlorade och riskerar att göra det svårare för åklagare att få till en fällande dom. I värsta fall kan brotten preskriberas innan utredningen är klar.

Nya siffror visar på att de genomsnittliga utredningstiderna har ökat från 87 dagar 2012 till 114 dagar under första halvåret i år. En bidragande orsak påstås vara bristen på poliser och den höga arbetsbelastningen som Polismyndigheten står inför. Avsaknaden av resurser i relation till arbetet som polisen och övriga delar av rättsväsendet förväntas göra skapar problem.

– Det finns naturligtvis många skäl till att saker blir liggande. Det kan vara alltifrån mänskliga tillkortakommanden till annat. Ser man till helheten är resursen för liten i förhållande till uppgiften, för att hantera alla de brottsutredningar som verkligen kräver utredning, säger överåklagare Lennart Guné.

Polisen självkritisk
Polisen är glad över att man har kunnat vända trenden och har börjat kunna klara upp fler brott. Man är dock självkritisk när det kommer till utredningstiderna och kallar situationen för acceptabel. Förutom bristen på poliser skapar exempelvis långa handläggningstider hos polisens nationella forensiska centrum problem. Många utredningar har blivit mer komplicerade och kräver i regel mer tid och en högre kompetens för att lösa. Svårhanterliga ärenden som blir liggande drar även ut på den genomsnittliga utredningstiden.

– Sammantaget blir vi bättre och bättre. Vi klarar upp fler brott, vi redovisar fler brottsutredningar till åklagare och vi hjälper de mest utsatta brottsoffren bättre än vi gjorde tidigare, säger Mats Löfving.

”Vittnena i det här fallet förhörda ett par månader efter misshandeln”
Tack vare de långa utredningstiderna hamnar många brottsoffer i kläm. De får det svårt att gå vidare när utredningarna drar ut på tiden och man inte ser någon fällande dom i sikte. De får också svårare att minnas över tiden och det kan påverka utredningen. En person som har drabbats hårt av de långa utredningstiderna är ”Johan” som blev utsatt för en misshandel. Han dras med mardrömmar och har svårt att gå vidare innan rättegången är över. Han kommenterar utredningen följande:

– Ett vittnesmål är ju ganska färskt. Som jag har förstått det så blev vittnena i det här fallet förhörda ett par månader efter misshandeln. De borde ju ha förhörts i direkt anslutning till händelsen, eller åtminstone ett par dagar efteråt, säger Johan.

På frågan om han har förståelse för att utredningar kan dra ut på tiden svarar han:

– Det har jag förståelse för. Det jag inte har förståelse för är att det tar så lång tid, säger Johan.