CANCER. Besvikelsen bland cancersjuka i Sverige är stor. De känner sig övergivna av Socialdemokraterna, som i valrörelsen 2014 lovade vård inom fyra veckor. Då som nu fokuserar medierna på det här allvarliga problemet. Bristen på snabb vård för svårt sjuka människor innebär svårt lidande.

– Det är klart att en cancersjuk patient ska ha en behandling så att han eller hon känner att det fungerar. Vården ska fungera. Om du har en sådan sjukdom ska du ha hjälp snarast, anser statsminister Stefan Löfven i SVT:s partiledarutfrågning

Verkligheten är helt annorlunda. Bara fyra procent av patienter med svår prostatacancer får vård i tid. När det gäller matstrups- och magsäckscancerpatienter är siffran 22 procent. I gruppen som lider av huvud- och halscancer går det snabbare, 52 procent får vård i tid,

Olika vårdbehov
Målet på fyra veckor gick inte att genomföra eftersom vårdbehovet skiljer sig för olika cancerformer. I stället har Socialdemokraterna tagit fram ett system som kallas SVF, standardiserade vårdförloppen, för de olika cancerformerna och räknat ut rimliga kötider.

Regeringen har satsat två miljarder under fyra år på att genomföra systemet.  Kötiderna är ändå fortfarande är orimligt långa för många av cancergrupperna.

Försvarar politiken
Statsminister Stefan Löfven försvarar regeringens politik. Han nämner att sjukvården fått 13 miljarder kronor och att 13 000 anställts under mandatperioden.

– Många av de här cancerformerna går i rätt riktning. Därför måste vi fortsätta i den riktningen. Det är klart är du cancersjuk ska du ha hjälp så fort det någonsin går, säger han.

En av 100 000-tals sjuka svenskar i prostatacancer heter Calle Waller

– När Socialdemokraterna kom med löftet om vård för alla cancerpatienter inom fyra veckor så fick jag upp hoppet. Nu skulle det bli verkstad ute i landstingen, men det blev det inte.  När man får sitt cancerbesked så tror man att man ska dö. Så är det. Även om många inte dör så känns det så. Att det då ska ta så orimligt lång tid att få vård och behandling är helt obegripligt för den som tror att han eller hon ska dö, säger han till SVT.

Opererad i Tyskland
Ett annat exempel är Lars Källstrand, Åre, som tvingades åka till Tyskland för operation av aggressiv bukspottkörtelcancer.

Det skulle dröja över två och en halv månad att få en operationstid i Umeå. Han chockades över beskedet.

– Det kändes som en dödsdom nästan eftersom jag vet att det är en väldigt aggressiv cancertyp, säger Lars Källstrand till P4 Jämtland.

Förklaringen till väntetiden var att två av fyra eftervårdsavdelningar i Umeå var stängda på grund av sjuksköterskebrist.

Lars Källstrand fick snabbt kontakt med en klinik i Heidelberg i Tyskland och inom en vecka var hans bukspottkörtel opererad. Svensk sjukvård bekostar ingreppet som kostade 500 000, men han själv fick lägga ut egna pengar innan han fick ersättning.