GYMNASIELAGEN. Stockholms, Malmös och Göteborgs kommuner tolkar regeringens gymnasielag för afghaner olika. I väntan på Migrationsdomstolens utslag, måste de som bor i Stockholm och Malmö måste vänta med studierna medan de i Göteborg får börja på gymnasiet. Det uppger SR.

– Vi hanterar den här gruppen på samma sätt som asylsökande, under förutsättning att de har påbörjat en utbildning hos oss och har en vistelseadress i Göteborg, säger Tomas Berndtsson, chef för utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad.