NORRKÖPING. Trångboddhet, svarta hyreskontrakt och ockerhyror florerar på grund av en allt tuffare bostadsmarknad i Norrköping. Nu föreslår kommunen åtgärder, bland annat vill man ha ett tak för hur många personer som ska få bo i en lägenhet.

Bostadsbristen är ett problem i hela landet och Norrköping rapporterar om en allt tuffare situation på bostadsmarknaden. En kartläggning som kommunen har gjort under året ger en bild av trångboddhet, svarta hyreskontrakt och ockerhyror.

– Det är många, upp emot 8500 personer i Norrköping som bor på en yta mindre än 15 kvadratmeter per person, säger Jörgen Jonsson vid Norrköpings kommun, till SR P4 Östergötland.

Problemen har växt till sig när invånarna har blivit fler och bostadsbyggandet inte har hängt med i samma takt.

– Då etableras en svart bostadsmarknad med oriktiga hyresförhållanden, säger Jörgen Jonsson.

Jörgen Jonsson har inte några siffor på hur utbredd den sekundära bostadsmarknaden är utan det sker enligt honom i det fördolda.

Det är områdena Hageby, Navestad och Ljura som har högst andel invånare som bor på minst yta och det är procentuellt fler utrikesfödda som bor på en liten yta jämfört med personer som är födda i Sverige.

En rad åtgärder föreslås nu för att komma åt problemen. Bland annat ska bostadsbolagen införa riktlinjer för hur många som maximalt får bo i en lägenhet och att det även ska skrivas in i hyreskontrakten hur många som får bo i respektive lägenhet. Mer information till bostadssökande ska även ges, samt fler kontroller av bostäder vid misstankar om problem.

Politikerna i kommunen ska ta ställning till förslagen senare idag.