Det är skamligt att Socialdemokratin försöker bortförklara de övergrepp och den rasism partiet aktivt verkat för. Partiet måste ta ansvar för sin historia.

Kommentarerna från socialdemokratiskt håll om Samtidens dokumentär ”Ett folk. Ett parti” är väldigt talande. Man ägnar sig åt ursäkter, bortförklaringar och motangrepp – istället för att ta ansvar för vad partiet gjort.

Partisekreteraren Lena Rådström Baastad (S) kommenterar filmen i Expressen där hon menar att det inte är något konstigt med att det ”fanns starka antisemitiska strömningar och tankar om ras i Sverige på 30-talet.”

Hon skyller på ”Sverige” som om Socialdemokraterna inte var ansvariga för de uttalanden som återges i dokumentären. Men Socialdemokraterna kan inte skylla fruktansvärda uttalanden från sina egna, högt uppsatta företrädare på någon annan. Dessutom var partiet ett ledande parti som driv på den allmänna opinion i landet och därför också var ansvarig för ”strömningarna”.

Sedan kallar hon det ”absurt” att SD lyfter fram den socialdemokratiska rasismen. Men det är ju Socialdemokraterna som i flera år talat om andra partiers ”rötter” och ansett detta vara viktigt. Då kan man rimligen inte avvisa att Socialdemokratins rötter granskas. Varför ska bara andra partier stå till svars? Varför inte S?

Hon påpekar också att det var många som stödde den tidens tankar. Men ursäktar det Socialdemokraternas rasistiska politik?

S-märkte statsvetaren Stig-Björn Ljunggren skriver att Sverigedemokraterna genom dokumentären ”försöker måla på arbetarrörelsen ett värre mörkt förflutet än de själva dras med”.

Här måste påpekas att Socialdemokraternas maktutövning i regeringsställning resulterade i faktiska, fysiska övergrepp. Över 60.000 personer, de flesta kvinnor, tvångssteriliserades och regeringen såg till att det stämplades J i judars pass. Plågsamma medicinska experiment utfördes på patienter.

Socialdemokraternas politik resulterade alltså i direkta övergrepp på oskyldiga människor. Att försöker relativisera dessa grova övergrepp på ”mindervärdiga element” säger något om den förnekelse som fortfarande råder inom partiet om dess egna rötter.

Visst har enskilda Sverigedemokrater torgfört fruktansvärda åsikter, men det har inte resulterat i politiska övergrepp, utan tvärtom drabbat partiet självt och i att dessa personer uteslutits.

Samtiden har gjort denna film därför att historien är betydelsefull. Inte bara för ett parti, utan för alla. Genom att vara medveten om historien lär vi oss att inte göra om grova misstag. Därför är det viktigt att belysa hela historien, och inte som Socialdemokraterna försöka dölja och negligera allvarliga missgrepp.