VALET 2018. Sänkt pris på bensin och diesel. Sänkt pensionärsskatt. Satsning på kommunal välfärd, i synnerhet äldreomsorgen. Samt rättspolitik med möjligheten att hyra fängelseplatser i andra länder. Det fokuserar Sverigedemokraterna på i sitt valmanifest.

– Det här blir vårt kontrakt till väljarna, säger partiledare Jimmie Åkesson, i den direktsända presskonferensen under onsdagen.

Enligt Jimmie Åkesson handlar valmanifestet främst om att utveckla välfärden, skapa trygghet för medborgarna, bekämpa brott, upprätthålla lag och ordning, samt sammanhållningen i samhället.
– Vi vill låsa in fler grovt kriminella och vi vill låsa in dem längre, säger han.

Dessutom öppnar man för att kunna hyra fängelseplatser på anstalter i andra EU-länder och placera dömda brottslingar där. Detta för att klara ett ökat behov av platser på anstalter.

– Det är också avsevärt billigare att driva fängelser i andra länder i EU, säger Jimmie Åkesson.

Anonyma vittnen
Man kan även tänka sig att en del av fängelsestraffet avtjänas i ett utländskt fängelse, medan den sista delen av tiden avtjänas i Sverige, enligt Adam Marttinen, rättspolitiska talespersonen.

Sverigedemokraterna öppnar även för anonyma vittnen.

– Det är en av de viktigaste åtgärderna om vi ska komma åt den organiserade brottsligheten, säger Adam Marttinen.

Skattesänkningar för pensionärer
I valmanifestet finns sänkt och på sikt avskaffad pensionärsskatt.

– Även pensionärerna ska följa med i alla framtida sänkningar av inkomstskatten, säger Jimmie Åkesson.

Målet är att skillnaden mellan inkomst av tjänst och inkomst av pension ska avskaffas redan nästa år. Det skulle kosta 6 miljarder enligt SD:s beräkningar. Partiets sammanlagda förslag på skattesänkningar kommer att kosta 25 miljarder kronor.

Sänka bensin- och dieselpriset
Bensinskatten föreslås sänkas så att bensinen blir 70 öre billigare per liter ”vid pumpen”. En välkommen morot till landsbygden.

Ett annat förslag är att införa en så kallad ”medborgarplikt” som innebär att alla medborgare förväntas utföra ”samhällsnyttiga uppgifter”.

Vårdköer ska bort
Sverigedemokraterna vill även korta vårdköerna och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö. Partiet har sedan tidigare föreslagit max 30 dagars väntetid till specialistsjukvård.

– Tidigare var vi en förebild i omvärlden, tyvärr är det inte så längre. Vi har visserligen bra resultat, men väntetiden är alldeles för lång, säger Per Ramhorn, sjukvårdspolitisk talesperson.

Migrationspolitik
Förslagen i valmanifestet finansieras bland annat genom förändringar i migrationspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Migrationsfrågan är givetvis en av de viktigaste delarna. Några av åtgärderna är:

Stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert. Förändra reglerna för arbetskraftsinvandring så att arbetsmarknadens behov blir styrande. Skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Pausa allt mottagande av kvotflyktingar tills återvandringssystemet är under uppbyggnad samt skärpa försörjningskraven för anhöriginvandring.

Bekämpa skuggsamhället
Skuggsamhället ska bekämpas genom mer resurser till polisen att eftersöka personer som vistas i landet illegalt. Samt öka antalet förvarsplatser och göra det möjligt med längre vistelse i förvar, om utvisning inte kan verkställas omedelbart.

Enligt partiets ekonomisk- politiska talesperson Oscar Sjöstedt ska man även fasa ut ränteavdraget med 1 procentenhet per år i fem år. Därefter ska effekten utvärderas.

Oscar Sjöstedt påpekar att en heltäckande budget kommer läggas fram senare i höst.