POLITISKT UTSPEL. SD satsar på stopp för mottagande av FN:s kvotflyktingar och återvandring. Den svängningen gör partiet i ett valmanifest som ska presenteras den här veckan. Utspelet med återvandring kostar en miljard kronor. Det uppger flera medier.

– Principiellt tycker vi att kvotflyktingsystemet är något bra. Men vi har också varit tydliga med att det här förutsätter att vi har möjlighet att ta emot i Sverige. Det förutsätter att vi har ordning och reda i våra system. Under ett eller ett par års tid framöver ser inte vi att den möjligheten finns, menar Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson för SD.

2015 ville SD öka antalet kvotflyktingar för att ”poängtera att det finns lagliga vägar till Sverige”. Nu låter det alltså annorlunda.

Sverige började ta emot kvotflyktingar 1950. Dessa människor väljs ut av FN:s flyktingorgan UNHCR och är på flykt från sitt hemland och anses ha särskilt skyddsbehov. Under flera år har Sverige tagit emot 1 900 flyktingar årligen.
2015 genomfördes den migrationspolitiska uppgörelsen igenom i riksdagen. Enligt den var målet 5 000 kvotflyktingar under mandatperioden, en siffra som uppnås i år.
Vill öka
Moderaterna har en annan inställning till kvotflyktingar och vill öka antalet. Paula Bieler kommenterar:
– Det största problemet som jag ser med Moderaternas kvotidéer är att de vill ha det på europeisk nivå, vilket i grunden håller liv i att folk ska ta sig EU och söka asyl där, att korsa Medelhavet på olika vägar. M har åtminstone tidigare luftat tanken på att under ett eller ett par års tid kanske ha ett akut stopp.
Vill återvända
Återvandring är en annan del av valmanifestet.

– En del kommer att behöva gå till att Migrationsverket ställer om till att fungera som en handläggningsenhet. En del kan gå till sådant som resan hem men också att man har en etableringsslant på plats hemma, kommenterar Paula Bieler.

Hon poängterar att det här är riktat till de som är här legalt, antingen på uppehållstillstånd eller på medborgarskap, som inte har kommit in i samhället och hellre vill återvända till sitt hemland.