En femtedel av chefer på svenska arbetsplatser, eller 20,1 procent, skulle rösta på Sverigedemokraterna om det vore val i dag, rapporterar tidningen Chef som låtit Novus göra opinionsmätning. Med det är man det näst största partiet.

Det kan komma som en nyhet att en så välavlönad och välutbildad väljargrupp som chefer ger ett starkt stöd till Sverigedemokraterna.

– Det är det mest anmärkningsvärda i undersökningen, säger Torbjörn Sjöström, vd för Novus, till tidningen Chef.

Men han är samtidigt inte särskilt förvånad.

– Vi har under en längre tid kunnat följa hur stödet för SD ökat inom snart sagt alla grupper, hur partiet normaliserats och framstår som möjligt att rösta på för allt fler. Bilden av den typiska SD-sympatisören som en ung, arg och arbetslös man i bruksort stämmer inte, säger han.

Torbjörn Sjöström tolkar SD-sympatierna bland chefer som ett uttryck för oro och bristande framtidstro. En pessimism som troligen inte främst rör den egna situationen, eftersom chefer i större utsträckning än andra kan antas ha sitt på det torra.

– Nej, chefsoron gäller nog snarare samhällsutvecklingen i stort och det som är Sverigedemokraternas profilfråga, migrationen, menar han.

– Det finns idag stora grupper som helt tappat förtroendet för de traditionella regeringsalternativen, och sättet på vilket migrationsfrågan skötts av de senaste regeringarna. Det är människor som är beredda att rösta på Sverigedemokraterna lika mycket i protest som i hopp om en ny politik.

– Migrationsfrågan ställer saker och ting på huvudet. Den är inte en höger-vänsterfråga, handlar heller inte om inkomst, och är nästan omöjlig att ignorera då den så frekvent dyker upp som ett problem i tidningar, sociala medier och debatt. Ju värre man anser tillståndet vara inom skolan, sjukvården, polisen och så vidare, desto mer tenderar man att koppla det till kostnaderna för migration och integration, avslutar Sjöström.

Tilläggas kan att chefer dessutom är en grupp som i sitt arbete i hög grad ser samband mellan orsak och verkan. Opinionsläget antyder att chefer i Sverige gör analyser som ligger Sverigedemokraterna nära.

Moderaterna får stöd av 23,6 procent. Den borgerliga blir största block med ett chefsstöd på 44,5 procent, sju procentenheter mer än bland allmänheten i stort.