ITALIEN. Den nya italienska regeringen har skakat om EU sedan man börjat vägra ta emot fartyg som söker upp migranter nära Libyens kust, och därmed hjälper människosmugglarna. Nu skärper inrikesminister Salvini också säkerheten kring moskéer.

Matteo Salvini, inrikesminister och partiledare för Lega, har gjort sig känd för att orubbligt stå fast vid Italiens nya hållning, att inte låta frivilligorganisationernas ”räddande” migrantfartyg längre lägga till i Italiens hamnar. Han har skakat om den europeiska låt-gå politiken på migrationsområdet. Nu framför han också en tydligare hållning när det gäller moskébyggen i landet.

I ett klipp från en tv-debatt diskuterar Matteo Salvini moskébyggen och islam. Många kvinnor klädda i hijab och islamisk klädsel deltar i debatten.

– Vem som helst kan tala illa om någon annan i Italien, men så fort det handlar om islam är det stopp, locket på, det är alldeles för hett.

Han framför sin ståndpunkt på vilka premisser han kan tillåta moskéer att byggas.

– Alla platser där islamisk tillbedjan utförs ska vara övervakade, dokumenterade, kontrollerade och italianiserade, säger han.

Det gäller även om någon bara vill ha en plats att utöva sin religion.

– Och varhelst det kommer en förfrågan på att få öppna en ny moské vill jag veta vem som finansierar det? Var kommer pengarna ifrån? Vem kommer leda predikan? Vad kommer du att predika?  – på italienska. Jag vill ha namn, adress allt på, fortsätter han.

Som svar på invändningarna från de muslimska kvinnorna i tv-studion säger han att han inga problem har med religioner och ”har aldrig haft några problem med buddister, judar och protestanter”.

Problemet är inte religion, problemet är islam, säger han vidare.

– Om du inte förklarar för mig vem som finansierar – var kommer pengarna ifrån. Vem kommer att leda bönen? – kommer jag inte att ge en enda kvadratmeter innan dessa regler respekteras. Punkt.