SKARA. Lokalpolitiken är en handelsplats där Socialdemokraterna och småpartierna som genom en kartell ger varandra fördelar och makt. Det menar samhällsdebattören Owe Lidgren. Därmed hålls SD – som fått många fler röster – utanför.

Liberalerna och Miljöpartiet är exempel på partier som har fått oproportionerligt stor representation i styrelser och nämnder.

– Medborgarinflytandet upphör i praktiken vid valet av kommunfullmäktige. Valresultatet är därefter förhandlingsbart vad gäller representation till underlydande organ. Det handlar tyvärr om politisk prostitution, anser Owe Lidgren, samhällsdebattör.

Hans undersökning, som är byggd på offentliga handlingar, visar att Liberalerna i 2014 års val hade två mandat i kommunfullmäktige, baserat på 395 röster eller 3,24 procent. Dessa få röster till trots har partiet fått 14 ordinarie ledamöter och 8 ersättarplatser. Det innebär representation i samtliga tunga organ. I detta ingår ordförandeposten i Service och Teknik (årsarvode 63 800 kronor). Samt en ordinarie plats i beredningsutskottet (budgetberedningen).

Sedan årsskiftet 2018 har Liberalerna dessutom den månadsarvoderade posten som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. (månadsarvode 22 330 kr).

Rockad
Här skedde en i mångas ögon en märklig rockad. Tunge socialdemokraten Håkan Ehn var fram till det senaste årsskiftet kommunstyrelsens förste vice ordförande. I hans ställe placerades Liberalernas Anita Afzelius Alm.

Enligt Håkan Ehn själv finns det en naturlig förklaring till förändringen.

– Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden flyttade till Mariestad och då övertog jag den posten, berättar han.

På Skara kommuns hemsida är Ehn fortfarande 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ovärdigt i en demokrati
Owe Lidgren anser att handeln med mandat i Skara inte är värdig en representativ demokrati eftersom folkviljan förhandlas bort.

– Att Liberalerna låter sig köpas och ”betalas” med två platser av 13 i kommunstyrelsen är inte representativ demokrati. Här är det fråga om handel med mandat. Detta är direkt oseriöst och handlar om att sälja sig till den som betalar bäst, förklarar Owe Lidgren.

Miljöpartiet, ett av de mindre partierna i kommunfullmäktige, har två mandat på 625 röster och 5,12 procent. Partiet har åtta ordinarie, sju ersättarplatser och representation i samtliga tunga organ. En ordförandepost i personalutskottet (årsarvode 32 700 kronor) och vice ordförandeposten i barn- och utbildningsnämnden (årsarvode 31 900 kronor).

Som jämförelse kan nämnas att SD har fem mandat på 1 431 röster eller 11,72 procent. Här är representationen betydligt lägre, fyra ordinarie och fyra ersättarplatser. SD får lågt inflytande och hålls utanför makten, trots fler röster.

Rösta bort
Lidgren anser att väljarna ska rösta bort ”mandathandlarna” från Liberalerna och Miljöpartiet. Ett högt valdeltagande kan innebära att dessa partier inte når över två-procentsspärren i kommunalval.

– Vallagen måste ändras. Proportionella val, där kartellbildning inte tillämpas, vore ärligast mot medborgarna, och valresultatet. Något som kan tillämpas i Skara efter höstens val. Eller skall detta spel tillåtas få fortsätta? Det är en av det lokala valets viktigaste frågor, anser han.

Svarar inte
Liberalerna genom ordförande Marlene Zackrisson har i mejl fått tillfälle att kommentera innehållet i artikeln. Hon har inte svarat.

Miljöpartiets ordförande Magnus Gunnarsson kommenterar:

– I samverkan med (S), (V) och (L) har vi sedan valet utgjort den politiska ledningen. I detta samarbete utser vi tillsammans vilka som ska representera de olika partierna och inneha olika uppdrag.

Enligt Gunnarsson finns det demokratiska mandatet i kommunfullmäktige.