BILBRÄNDERNA. Västsverige har varit hårt drabbat av organiserade bilbränder under veckan. Hundratals bilar har satts i brand av vad som befaras vara unga män. Nu föreslår biträdande regionpolischefen att man bör ha möjlighet att porta kriminella från att vistas i vissa bostadsområden.

Det är inte första gången som Sverige drabbas av organiserade bilbränder. Tidigare erfarenheter vittnar om problematiken med att sätta fast de skyldiga, som ofta maskerar sig och arbetar i grupp. Vid tidigare händelser har bara ett fåtal gärningsmän åkt fast. Polisen ser allvarligt på frågan och Robert Karlsson, biträdande regionpolischef för område Väst, vill se att man får möjlighet att porta kriminella från vissa områden.

Tre månaders fängelse föreslås om man bryter mot förbudet
Karlsson tar upp att liknande lagstiftning nyttjas vid andra tillfällen så som vid fotbollsmatcher där man har möjlighet att porta personer som utgör ett hot mot ordningen. Den biträdande regionpolischefen har tidigare lyft förslaget efter bland annat det uppmärksammade sprängattentatet mot en lägenhet där en 1-årig pojke omkom.

– Vid en viss grad av brottslighet som påverkar lokalsamhället i form av otrygghet, brott och elände ska man kunna få sig ett områdesförbud, ett kommunförbud eller ett länsförbud. Och då är mitt förslag att man omedelbart får tre månaders fängelse om man bryter mot det. Ovillkorligt. Där och då. ”Du är påkommen på Frölunda Torg och åker med oss”. Häktning, och så avtjänar man tre månader säger Robert karlsson.

Hindra kriminella från att vistas på vissa platser
Förslaget skulle enligt Karlsson bidra till att öka tryggheten i utsatta områden. Han tillägger också att det skulle vara bra ur ett brottsförebyggande perspektiv. Genom att hindra kriminella från att ha tillgång till vissa områden minskar man deras handlingsutrymme.

– Jag tycker det är rimligt. Man säger att det finns en hög integritet och att man ska bo var man vill. Nej. Man får inte jobba var man vill om man bär sig åt hursomhelst. Man får inte gå på fotboll om man bär sig åt hursomhelst tillägger Robert Karlsson.

En svår fråga
Till förslagets försvar menar den biträdande regionpolischefen att frågan är svår men läget kräver speciella lösningar. Han nämner frågan om kameraövervakning som ett exempel där det från början fanns ett stort motstånd som har övergått till ett brett stöd när gängkriminaliteten har brett ut sig. Både statsminister Stefan Löfvén (S) och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) har under dagen kommenterat förslaget.

– Vi ska naturligtvis göra allt för att knäcka den här typen av brottslighet. Då får vi titta på olika åtgärder. Jag vet inte om det här är det rätta, men det är bra med förslag på vad som kan göras. Det är politikens uppgift att lyssna på förslagen som finns och sedan visa de kriminella att samhället alltid är starkare säger Stefan Löfvén (S).

Medan statsministern är avvaktande i sitt svar så passar SD-ledaren på att ge förslaget sitt stöd. Även om han främst vill lägga fokus på att sätta brottslingarna i fängelse.

– Det primära är väl förvisso att man sätts i fängelse redan när man sätter eld på bilen. Men sedan bör man kanske kunna portas från det här området, och sedan borde det få påföljder om man inte följer det. Jag håller med i grunden, men det är klart – sätter man eld på bilder ska man inte springa lös i samhället säger Jimmie Åkesson (SD).