Polisen i Sverige går ut med meddelandet att det är olagligt att sälja eller försöka sälja sin röst. ”Säljer du din röst kan du göra dig skyldig till mutbrott”.

Det är snart val. Polisen finner det angeläget att tala om vilka de svenska reglerna är inför valdagen. Man meddelar:

”I Sverige har vi lika rösträtt. Det innebär att alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet med en röst per person. Vi har också fria val, vilket innebär att ingen annan får bestämma vad du ska rösta på.

Att sälja eller försöka sälja sin röst är därför brottsligt. Oftast handlar det om tagande av otillbörlig förmån vid röstning, vilket kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.”

Fenomenet att sälja röster är vanligt i korrupta samhällen där de demokratiska värderingarna inte finns förankrade.