Jag vill påminna dem som vill att vår invandringspolitik ska dikteras av Bibeln att den heliga familjen sökte asyl i närmaste säkra land och när faran var över så reste de hem igen. Och det utan att plocka ut något återvändarbidrag.

Måndag den 20 augusti höll predikanten Runar Søgaard ett omtalat ”väckelsemöte” med Jimmie Åkesson i Uppsala. Evenemanget var långt ifrån något traditionellt frikyrkligt väckelsemöte utan mer av ett avslappnat samtal om tro och politik. Det var ganska uppenbart var intervjuarens sympatier låg. Han tyckte åtminstone inte illa om Åkesson. Publiken verkade också gilla Åkesson för applåderna smattrade från början till slut. När han gick fick han stående ovationer.

Men utanför idrottsanläggningen Fyrishov där ”väckelsemötet” hölls stod några som inte tyckte om Åkesson. De var kristna som inte delade Sverigedemokraternas syn på en ansvarsfull flykting- och invandringspolitik. En av dem höll upp ett plakat. På det stod: ”Jesus var också flykting”. Man antyder att Åkessons politik är okristen. Men Åkesson har aldrig sagt att man inte ska hjälpa flyktingar. Han tycker bara att man ska göra det på ett ansvarsfullt, förnuftigt och långsiktigt sätt.

Men låt oss titta närmare på påståendet att ”Jesus var flykting”. Nu är jag inte troende och jag bildar inte mina politiska uppfattningar utifrån vad som står i Bibeln, jag vill bara påvisa att den tolkning som öppna gränser-aktivisterna gör inte är rimlig.

I julevangeliet, evangelium enligt Lukas, kapitel 2, vers 1-20, läser vi att på kejsar Augustus tid skulle ”hela världen” skattskrivas. Josef och Maria reste då till Betlehem, som var Josefs hemstad. Det var fullt på alla härbärgen, så paret fick tillbringa natten i ett stall. Där födde Maria sin son, Jesus. Det är denna scen som avbildas i julkrubban:

”Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.” (Luk. 2:7)

Julevangeliet gör ingen stor affär av detta. Det bara konstateras att det var fullt. Att få denna berättelse till att handla om massinvandring är långsökt, minst sagt. För det första reste inte Josef till ett främmande land, utan till sin egen hemstad. Han reste inte heller dit för att invandra eller söka asyl, utan för att uträtta ett ärende, att skatteskriva sig, och sedan återvända.

Josef och Maria flydde inte från någonting. De skulle som sagt iväg på ett ärende i enlighet med kejsarens påbud. De två blev inte avvisade av elakhet, utan för att det var fullt. Det var många som skulle skattskriva sig i Betlehem. Jag förmodar att de tänkte betala för sig på härbärgena. Inte som asylsökarna som kommer till Europa idag, som vill ha mat och husrum betalat av medborgarna i värdlandet.

Asylsökarna som kommer till Europa söker inte någonstans att sova en natt eller två. Så jämförelsen är helt orimlig. De väljer att söka asyl i de länder som ger bäst fördelar. Innan asylsökarna kommer till Sverige har de rest genom flera säkra länder. Ingen av dem kommer hit direkt från en konfliktzon.

Det är som om Josef och Maria skulle ha erbjudits flera sovplatser, men tackat nej till alla för att de ville övernatta i det där fina huset med god mat och sköna sängar. Ja, en sak som dagens asylsökare skulle kunna lära sig av berättelsen om stallet är förnöjsamhet. Josef och Maria nöjde sig med stallet. De klagade inte. De sökte någonstans att sova, inget annat. Om asylsökarna verkligen bara söker asyl, inget annat, så duger grannlandet. Finns ingen anledning att resa till det kalla Norden.

Vad jag förstår fanns det ingen stor kulturskillnad, och ingen fientlighet, mellan Nasaret och Betlehem. Det fanns ingen anledning för betlehemiterna att frukta att nasaréerna skulle försöka attackera dem. Dock finns det en stor motsättning mellan fundamentalistisk islam och majoritetskulturen i Europa. Många migranter kommer från islamiska länder där det frodas ett starkt hat mot väst. Det har skett attacker, stora attacker med många döda. Vi har skäl att vara vaksamma. Det har funnits jihadister bland migranterna. Hur var det med att vara kloka som ormar?

Josef och Maria var två personer. Två! Det var ingen massinvandring. Det hela hade som sagt inget med invandring att göra över huvud taget. Men låt oss säga att de hade invandrat till Betlehem, att de hade bosatt sig där, och att de hade en totalt annorlunda kultur än betlehemiterna. Dessa två skulle omöjligt kunna göra någon skillnad. Det hade inte förändrat Betlehem det minsta. Volymerna i dagens massinvandring innebär dock att kulturen förändras i Europa. Islamiska fundamentalister vill inte bara bevara sin ideologi, utan även befästa och sprida den.

Det finns en annan berättelse som öppna gränser-aktivisterna använder när de vill jämföra flyktingen Jesus med dagens massinvandring från islamvärlden. Det är berättelsen i Matteusevangeliet om den heliga familjens flykt till Egypten.

De flydde eftersom kung Herodes i Jerusalem hade befallt att alla gossebarn skulle mördas. ”Men när de hade dragit åstad, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: ’Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det.’” (Matt. 2:13)

Jag vill påminna dem som vill att vår invandringspolitik ska dikteras av Bibeln att den heliga familjen sökte asyl i närmaste säkra land och när faran var över så reste de hem igen. Och det utan att plocka ut något återvändarbidrag!

”Men när Herodes var död, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel for Josef, i Egypten, och sade: ’Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och begiv dig till Israels land; ty de som traktade efter barnets liv äro nu döda.’” (Matt. 2:19-20)

Både Egypten och Israels land delar av det romerska riket. Josef och Maria reste från en region till en annan inom ett och samma rike, och borde klassificeras som ”internflyktingar”. Och, som sagt, i stället för att stanna i Egypten reste de hem. Jesus växte upp i sitt hemland trots alla slags motgångar och förföljelse. Han korsfästes, han flydde inte.