Idag höll KD och SD i Sölvesborg gemensam presskonferens om att KD överlämnat kravlista med punkter som partierna kommer att förhandla om när valresultatet är klart. Det är ett nytt steg i den samarbetsanda som påbörjats sedan tidigare i kommunen.

Uppslutningen från tidningar och radio var god när Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas gruppledare och toppkandidater i kommunalvalet bjöd in till presskonferens i Sölvesborg.

Robert Manea (KD) meddelade hans parti nu är beredda att föra samtal och förhandlingar med Sverigedemokraterna om hur kommunen ska styras efter valet. Kristdemokraterna har överlämnat en lista med olika punkter som man har som önskemål att nå samsyn kring.

Kravlistan innehåller punkter som framförallt rör näringslivsfrågor, offentlig upphandling, äldrepolitik och skola. En av punkterna rörde också Valjevikenfrågan, det stängda badhuset, och förslag kring hur ett nytt samarbetet med ägarna kan utvecklas och på så vis öppna upp för ett nytt simhallsavtal.

– Vi kan inte längre ignorera 20-25 procent av kommunens väljare utan måste vara beredda att samarbeta med alla partier för invånarnas bästa, sa Robert Manea (KD).

Louise Erixon (SD) förklarade att partiet såg positivt på det mesta i kravlistan och att flera frågor redan ingår i Sverigedemokraternas valmanifest. Också de förslag som är nya för Sverigedemokraterna kan komma att komplettera partiets nuvarande politik på ett bra sätt, menar Erixon.

– Vi välkomnar att KD väljer att ta ansvar och jag tror att deras mogna övervägande kommer medverka till en minskad polarisering vilket naturligtvis gynnar demokratin. Oavsett vad, så måste vår kommun regeras efter valet och då krävs att man inte stänger några dörrar under valrörelsen.

Partierna förklarade inför medierna att ett första steg redan innan valet kommer bli samarbete kring Valjevikenfrågan och att resterande politiska förhandlingar sker efter att valresultatet presenterats. SD har nu bjudit med KD i Sölvesborg på ett möte med Valjevikens Jan Karlsson den 3 september, ett möte som SD sedan tidigare har inbokat.

Samarbete inte nytt i Sölvesborg
Sommaren 2017 skrev SD och M gemensam debattartikel om barnomsorgen i Sydöstran: ”Det är Sverigedemokraternas och Moderaternas uppfattning att ett bredare utbud av dagmammor i Sölvesborgs kommun är oerhört viktigt om vi långsiktigt ska klara av att erbjuda en mångfald av varianter när det gäller barnomsorg.”

Därefter röstade Moderaterna för förslag i Barn- och utbildningsnämnden om att bättre arbetsvillkor för dagmammor ska utredas för att öka attraktiviteten i arbetet, samt för andra uppdrag som att utreda hur inrättande av ”lägenhetsdagis” i kommunen kan underlätta trycket på barnomsorgsplats.

– Detta innebar att vi kunde körde över de rödgröna partierna, säger Louise Erixon till Samtiden.

Allianspartierna har också röstat för SD-motion om att Sölvesborgs kommun ska utreda förutsättningarna för att införa lagen om valfrihet i kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten. ”Att själv få välja vilken aktör som har till uppgift att hjälpa en med grundläggande angelägenheter är viktigt eftersom alla människor är olika”, hävdar motionen. Den brukare som inte nöjd bör ha rätt att prova en annan aktör.

– Den här motionen från oss röstade alliansen på, vilket ledde till att vi fällde de rödgröna, förklarar Erixon.

I juli i år skrev SD tillsammans med Moderaterna en debattartikel i Sydöstran som kritiserade den lokala bankens oegentligheter. ”Kommunen, som bankens största kund, behöver utkräva ansvar liksom flera andra kunder redan gjort, där flera till och med nu valt att lämna banken.”

– Bankens vd lämnade sin post dagen efter den publicerades, säger Louise Erixon.

Moderaterna i Sölvesborg har också till medierna klargjort att de siktar på att fälla S-styret efter valet. Moderaternas nya toppnamn i Sölvesborg Kith Mårtensson, vill inte stänga dörren till SD för att uppnå en majoritet. Ett maktskifte är en fråga som ligger högst upp på hennes dagordning.

– Det kan du ge dig på. Vi är förberedda och har haft många diskussioner om hur vi ska hantera en eventuell majoritet i kommunen, sa Mårtensson till Sveriges Radio P4 förra veckan.

Rödgröna har makten
Sölvesborg har länge varit en kommun som dominerats av Socialdemokraterna. I diagrammet framgår mandatfördelningen från kommunvalet 1970 fram till 2014 (källa: Wikipedia). I senaste valet fick Socialdemokraterna 21 mandat av 49, medan Sverigedemokraterna fick 11 och Moderaterna 9 mandat.

Det behövs inte så stora förändringar för att tippa majoriteten till de icke-socialistiska partierna.

Sölvesborg kommunvalet 2014
Socialdemokraterna: 42,5 procent
Sverigedemokraterna: 22,3 procent
Moderaterna: 19,1 procent
Centerpartiet: 3,9 procent
Vänsterpartiet: 3,6 procent
Miljöpartiet: 2,5 procent
Folkpartiet liberalerna: 2,1 procent
SoL-partiet: 2,1 procent
Kristdemokraterna: 1,7 procent